Fabriek Ecologique

Caroline Smeets is de bezielster van het “Fabriek Ecologique". Dit is een initiatief van en voor mensen. Zij organiseren avonden over afvalvrije alternatieven. Zo maken ze samen producten zoals bv. ecologische schoonheidsproducten of organiseren ze een samenaankoop van grote hoeveelheden groenten. Hun aandacht gaat ruimer dan enkel het ecologisch aspect, ook het budgettaire (haalbaar voor iedereen) staat centraal.

Hoe is Fabriek Ecologique actief in Genk? En hoe dragen jullie bij tot de SDG’s?

Met Fabriek Ecologique willen wij een bijdrage leveren aan het verminderen van armoede. Dit doen we door goedkope workshops aan te bieden waarin mensen leren om zelf duurzame producten te maken. Maar iedereen kan zelf een workshop organiseren, naargelang zijn eigen interesses en talenten.

Hoe kan de Genkenaar, volgens jou, bijdragen aan de SDG’s?

Volgens mij kan dit via een eenvoudig wiskundige oefening:

  • Min(der): consuminderen, weiger onnodige verpakkingen, verkies zeep boven flacons.
  • Plus: hecht meer waarde aan producten en durf een eerlijke prijs te betalen voor bv je lokale bioboer, duurzame producten.
  • Deel: word lid van peerby, deel vb. fietsen en doe aan cosharing. Denk na over cohousingprojecten. Koop tweedehands.
  • Ga en vermenigvuldig u, hoe meer mensen kleine gemakkelijke stappen nemen, hoe meer anderen ge├»nspireerd raken. Hoe meer druppels op de hete plaat, hoe sneller die afkoelt.