Familienaam of voornaam wijzigen

Je naam en voornaam worden officieel opgenomen in je geboorteakte en kunnen niet zomaar gewijzigd worden.

In bepaalde gevallen kan dat wel:

 • je kiest een familienaam of voornaam die geen aanleiding geeft tot verwarring;
 • je brengt met je keuze geen schade toe aan jezelf of aan derden;
 • je familienaam kan je enkel wijzigen indien daar een gegronde reden voor is.

Voornaam

Bij je geboorte kiezen je ouders een voornaam voor je.
Een voornaam kan geweigerd worden als:

 • deze verwarrend is, bv. het is een typische meisjesnaam voor een jongen of omgekeerd;
 • deze het kind kan schaden, bv. de combinatie met je familienaam is belachelijk of aanstootgevend;
 • deze schade kan bezorgen aan derden, bv. een bestaande familienaam wordt als voornaam gegeven;

Familienaam

Ben je het eerste gemeenschappelijk kind van je ouders en heb je de Belgische nationaliteit dan kunnen je ouders ook een familienaam voor je kiezen.
De keuze is beperkt en bestaat uit:

 • familienaam van je vader of je meemoeder;
 • familienaam van je moeder;
 • samenstelling van de 2 familienamen van je ouders waarbij zij de volgorde kiezen.
  Worden je ouders het niet eens over de keuze van je naam dan krijg je de dubbele naam van beide ouders in alfabetische volgorde.

De gekozen familienaam bij het eerste kind zal ook gelden bij alle volgende gemeenschappelijke kinderen van je ouders.

Heb je niet de Belgische nationaliteit dan wordt rekening gehouden met de regels van het nationale recht van je land van herkomst bij het bepalen van je familienaam.

Voornaam veranderen

Ben je het niet eens met de keuze van je ouders voor wat betreft je voornaam dan kan je een aanvraag voor wijziging van je voornaam indienen. Dit kan bij de dienst burgerzaken van de stad Genk op voorwaarde dat je inwoner bent van Genk of indien je laatste woonplaats in België Genk was.

Meer info kan je vinden op de website van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie.

Familienaam veranderen

Je kan ook je familienaam veranderen maar daar moet je dan wel een ernstige reden voor hebben.
Een schriftelijke aanvraag (geen mail of fax) hiervoor moet je indienen bij de Dienst Naamsverandering van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie.
Meer info over de procedure en de prijs kan je vinden op hun website.

Voor wie?

Je bent Belg of je hebt het statuut van erkend vluchteling of staatloze.

Bedrag

€ 150,00

! Transgenders zijn éénmalig vrijgesteld van deze retributie.

! Hou er rekening mee dat er nog bijkomende kosten zijn voor het aanvragen van een nieuwe identiteitskaart en eventueel ook voor het vervangen van het rijbewijs, internationaal paspoort, ...

Opgelet: prijzen geldig tot herziening

Wat meebrengen

Je identiteitskaart.

Ben je in het buitenland geboren: een afschrift van je geboorteakte. Dit document moet gelegaliseerd zijn en naar het Nederlands vertaald zijn door een beëdigd vertaler.