Veelgestelde vragen voor vrijwilligers

Waar kan ik me aanmelden als vrijwilliger?

Via het online formulier:

Word vrijwilliger

Ik schreef me in als vrijwilliger. Wat is de volgende stap?

Wie zich aanmeldt als vrijwilliger wordt later gebeld door een medewerker van de stad Genk of de gemeente Zutendaal. In het vaccinatiecentrum worden inwoners van Genk, Zutendaal en As gevaccineerd. De medewerker die je belt, stelt enkele vragen over je vaardigheden, talenkennis en motivatie. Ook polst hij of zij ruwweg naar de momenten waarop je beschikbaar bent en wat je precies in het vaccinatiecentrum wil doen.

Wie kan vrijwilliger worden in het vaccinatiecentrum?

In principe kan iedereen met veel goesting er aan de slag. Zowel vrijwilligers met communicatieve vaardigheden, kennis van ICT als toezichthouders met een gevoel voor verantwoordelijkheid zijn welkom. De computertoepassingen waarmee wordt gewerkt, zijn gebruiksvriendelijk. Ook naar mensen met een basiskennis van EHBO zijn we nog op zoek.

Vanaf welke leeftijd kan je als vrijwilliger aan de slag in het vaccinatiecentrum?

Wie als vrijwilliger in het vaccinatiecentrum wil werken, moet minstens 16 jaar zijn.

Wordt er een contract met de vrijwilliger afgesloten?

Zoals steeds wordt de overeenkomst tussen de stad en de vrijwilliger op papier gezet. In de overeenkomst staat onder meer hoeveel de kostenvergoeding bedraagt, hoe de vrijwilliger verzekerd is en welke zijn of haar taken precies zijn.

Hoe word je verzekerd?

De verzekering omvat burgerlijke aansprakelijkheid en een dekking tegen ongevallen. Voor wie als chauffeur mensen van en naar het vaccinatiecentrum wil brengen is nog niet duidelijk hoe de verzekering wordt geregeld.

Hoeveel bedraagt de kostenvergoeding die je als vrijwilliger krijgt voor je inzet?

Op dit moment is de bepaling van de kostenvergoeding nog inzet van discussie. Wanneer definitief vastligt welke kostenvergoeding je ontvangt, wordt die info hier aangepast.
Wel staat vast dat er basiscatering wordt voorzien met koffie, water, thee en koekjes.

Welke functies zijn er voor vrijwilligers?

Er zijn vier verschillende taken voor vrijwilligers: onthaal en registratie, callcenter, toezichthouder (parkeerwachter, wegwijzer, pre- en postvaccinatie) en chauffeur van en naar het vaccinatiecentrum. (hier graag een link per functie met een uitgebreide beschrijving).

Wat wordt er van vrijwilligers verwacht?

Wie zich meldt als kandidaat-vrijwilliger wordt geacht zich voor een langere tijd te engageren. Daarop wordt geen concrete duur geplakt. Wel staat vast dat je bereid moet zijn om verschillende shiften te doen van vijf uur per keer.

Hoe word je als vrijwilliger ingepland in het vaccinatiecentrum?

Er wordt naar gestreefd vrijwilligers twee weken op voorhand te laten weten wanneer ze in het vaccinatiecentrum worden verwacht. Personen op de reservelijst worden ad hoc opgeroepen. Wie geen pc heeft, kan via de app van Book’u de planning opvragen. Daarover leer je alles wanneer je effectief begint.

Hoeveel shiften mag je maximaal draaien?

Je mag per dag niet meer dan twee shiften doen. Een shift duurt vier uur, met een half uur voor en na. Per dag mag je dus niet langer dan tien uur vrijwilligen in het vaccinatiecentrum.

Wordt er een bepaalde werkuitrusting voorzien?

Naast een beschermingsjas en een fluohesje krijg je een badge (lanyard). Ook latex handschoenen, mondmaskers en face shields worden ter beschikking gesteld. De lanyards zijn persoonlijk, jassen en hesjes lever je na elke shift weer in.

Vanaf wanneer worden vrijwilligers ingezet?

Naar verwachting komen vrijwilligers vanaf midden maart in actie. Dat dat niet meteen kan, komt door de trage levering van de vaccins. Wanneer die in grotere hoeveelheden aankomen, kan de vaccinatiesnelheid omhoog en worden vrijwilligers massaal ingezet.

Krijg je vooraf een briefing of rondleiding?

Vrijwilligers worden op de hoogte gebracht van de werking in het vaccinatiecentrum aan de hand van eenvoudige webinars. Dat zijn online toelichtingen. Het is dus belangrijk zeker een smartphone of pc te hebben en daarmee te kunnen werken.

Bij wie kan je als vrijwilliger in het vaccinatiecentrum terecht met vragen?

Per module (onthaal buiten, onthaal algemeen, onthaal aan de balie en achter aan het vaccinatiecentrum) één vaste medewerker bij wie je als vrijwilliger terechtkan met je vragen. Daarnaast is er de centrumverantwoordelijke, die je te allen tijde kan contacteren.

Hoeveel kandidaten meldden zich ondertussen?

Op dit moment gaven meer dan 600 vrijwilligers te kennen zich te willen inzetten in het Genkse vaccinatiecentrum.