Veelgestelde vragen voor vrijwilligers

Bedankt voor je engagement!
Het vaccinatiecentrum heeft momenteel geen bijkomende vrijwilligers nodig.

Ik schreef me in als vrijwilliger. Wat is de volgende stap?

Wie zich aanmeldt als vrijwilliger wordt later gebeld door een medewerker van de stad Genk of de gemeente Zutendaal. In het vaccinatiecentrum worden inwoners van Genk, Zutendaal en As gevaccineerd. De medewerker die je belt, stelt enkele vragen over je vaardigheden, talenkennis en motivatie. Ook polst hij of zij ruwweg naar de momenten waarop je beschikbaar bent en wat je precies in het vaccinatiecentrum wil doen.

Wordt er een contract met de vrijwilliger afgesloten?

Zoals steeds wordt de overeenkomst tussen de stad en de vrijwilliger op papier gezet. In de overeenkomst staat onder meer hoeveel de kostenvergoeding bedraagt, hoe de vrijwilliger verzekerd is en welke zijn of haar taken precies zijn.

Hoe word je verzekerd?

De verzekering omvat burgerlijke aansprakelijkheid en een dekking tegen ongevallen. Voor wie als chauffeur mensen van en naar het vaccinatiecentrum wil brengen is nog niet duidelijk hoe de verzekering wordt geregeld.

Hoeveel bedraagt de kostenvergoeding die je als vrijwilliger krijgt voor je inzet?

Op dit moment is de bepaling van de kostenvergoeding nog inzet van discussie. Wanneer definitief vastligt welke kostenvergoeding je ontvangt, wordt die info hier aangepast.
Wel staat vast dat er basiscatering wordt voorzien met koffie, water, thee en koekjes.

Bij wie kan je als vrijwilliger in het vaccinatiecentrum terecht met vragen?

Per module (onthaal buiten, onthaal algemeen, onthaal aan de balie en achter aan het vaccinatiecentrum) één vaste medewerker bij wie je als vrijwilliger terechtkan met je vragen. Daarnaast is er de centrumverantwoordelijke, die je te allen tijde kan contacteren.

Hoeveel kandidaten meldden zich ondertussen?

Op dit moment gaven meer dan 600 vrijwilligers te kennen zich te willen inzetten in het Genkse vaccinatiecentrum.