Met de fiets

Op het grondgebied Genk is 300 kilometer aparte fietsinfrastructuur aanwezig. Hierbovenop is nog een goede 75 kilometer aan gemengde fietsinfrastructuur aanwezig.

Op de hoofdfietsroutes in en rondom Genk, staan fietswegwijzers. Deze wijzen je als fietser de weg naar de wijken in Genk (o.a. Centrum, Waterschei, Boxberg, ...), naar belangrijke attractiepolen (o.a. C-Mine, Bokrijk, ...) of naar buurgemeenten (Hasselt, Zonhoven, Zutendaal, ...).

Er zijn ook verschillende knooppunten van het toeristische fietsroutenetwerk terug te vinden in Genk.

Indien je een fiets wil lenen, kan je hiervoor gebruik maken van Bluebike of een toeristische fiets. Bluebikes en toeristische fietsen kan je aan het station ontlenen.