Flyer- en sampleacties

Het stadsbestuur van Genk heft een belasting op:

  • de verspreiding van ongeadresseerde reclamebladen met een handelskarakter en op gelijkgestelde producten;
  • flyeracties;
  • sample-acties.

Voor wie?

Deze belasting is verschuldigd door de uitgever, de genieter op wiens naam de reclame gevoerd wordt, de drukker of de verdeler.

Procedure

Er zijn twee mogelijkheden: je kan kiezen voor een jaarlijks abonnement of voor de vrijwillige aangifte (klik hier voor het aangifteformulier).

De belastingplichtige is ertoe gehouden ten laatste 5 werkdagen voor de flyeractie, sample-actie en of de inname openbaar domein aan het stadsbestuur van Genk, Dienst Economie, de voor de aanslag noodzakelijke gegevens te bezorgen, samen met een specimen van de uitgifte. 

Bedrag

Bij een abonnement wordt de belasting vastgesteld op basis van een progressief vast jaartarief in functie van het aantal bedelingen.

Bij een vrijwillige aangifte wordt de belasting vastgesteld per verspreid exemplaar (maximum 22.000 brievenbussen) en per gewichtsklasse (3 gewichtsklassen).

Afhandeling

De aanvraag en afhandeling gebeurt door de Afdeling Economie.