Flyer- en sampleacties

Het stadsbestuur van Genk heft een belasting op de verspreiding van ongeadresseerde drukwerken en/of gelijkgestelde producten.

Het gaat daarbij over het verdelen van ongeadresseerde folders, flyers, brochures, kalenders, stickers, proefexemplaren, gadgets, … via brievenbussen, of via het openbaar domein door persoonlijke afgifte of door middel van een display.

Voor wie?

Deze belasting is verschuldigd door de verantwoordelijke uitgever per ongeadresseerd drukwerk of gelijkgesteld product.

Procedure

Voor iedere verspreiding moet een voorafgaandelijke aangifte gebeuren:

 • ten laatste 24 uren voor de verspreiding via brievenbussen;
 • ten laatste 5 werkdagen voor de verspreiding op het openbaar domein van de stad; het college levert hiervoor een ‘machtiging van de burgemeester’ af;
 • ten laatste 5 werkdagen voor de start van het kwartaal indien geopteerd wordt voor een bundeling van de aangiftes van de verspreidingen, hetzij via brievenbussen of via het openbaar domein, per kwartaal in een gezamenlijke kwartaalaangifte.

Opgelet, in geval van verspreiding via het openbaar domein: dit is pas toegelaten nádat u een machtiging van de burgemeester heeft ontvangen!

Aangifte en aanvraag

Voor de aangifte van de verspreiding via brievenbussen en voor de aangifte voor de verspreiding via het openbaar domein (inclusief de aanvraag voor de toestemming voor deze verspreiding), kan u gebruik maken van de voorziene aangifteformulieren.

De aangifte kan ingediend worden via:

 • e-mail: belastingen@genk.be;
 • post: Stadsbestuur Genk, Dienst Belastingen, Stadsplein 1, 3600 Genk.

Bedrag

Bij de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk en/of gelijkgestelde producten via brievenbussen wordt de belasting als volgt vastgesteld:

 • € 0,0035 per verspreid exemplaar indien het gewicht van het exemplaar lager dan of gelijk is aan 10 gram;
 • € 0,0070 per verspreid exemplaar indien het gewicht van het exemplaar hoger is dan 10 gram en lager dan of gelijk is aan 25 gram;
 • € 0,0110 per verspreid exemplaar indien het gewicht van het exemplaar hoger is dan 25 gram en lager dan of gelijk is aan 50 gram;
 • € 0,0130 per verspreid exemplaar indien het gewicht van het exemplaar hoger is dan 50 gram.

De minimumheffing bij elke gewichtscategorie bedraagt steeds € 25,00.

Bij de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk en/of gelijkgestelde producten op het openbaar domein van de stad wordt de belasting als volgt vastgesteld:

 • indien uitsluitend drukwerken worden verspreid: € 175,00 per dag, ongeacht het gewicht en het aantal verspreide exemplaren;
 • indien uitsluitend gelijkgestelde producten worden verspreid: € 275,00 per dag, ongeacht het gewicht en het aantal verspreide exemplaren;
 • indien zowel drukwerken en gelijkgestelde producten worden verspreid: € 450,00 per dag, ongeacht het gewicht en het aantal verspreide exemplaren.

Vrijstelling

Iedere verspreiding door verenigingen zonder commercieel (hoofd)doel, openbare instanties, onderwijsinstellingen en politieke partijen, waarbij het bijdragen of aanzetten tot aankoop, gebruik of verhandeling van goederen, diensten of transacties niet het hoofddoel is, is vrijgesteld van de belasting.