Forum Samenleven in Diversiteit

Het Genkse Forum Samenleven in Diversiteit is een stedelijke adviesraad die het lokale diversiteitsbeleid opvolgt. Vrijwilligers van verschillende etniciteit organiseren tweemaal per jaar een Open Forum.