Forum Samenleven in Diversiteit

Het Genkse Forum Samenleven in Diversiteit is een stedelijke adviesraad die het lokale diversiteitsbeleid opvolgt. Vrijwilligers van verschillende etniciteit en vertegenwoordigers van diverse Genkse organisaties organiseren tweemaal per jaar een Open Forum.

Het Forum organiseert geen activiteiten, maar ondersteunt en stimuleert de Genkse interculturele samenleving door informatie en overleg.

Is dit iets voor jou? Neem dan contact op met de Dienst Diversiteit en Gelijke Kansen