Forum Samenleven in Diversiteit

Het Genkse Forum Samenleven in Diversiteit is een stedelijke adviesraad die het lokale diversiteitsbeleid opvolgt. Diversiteit wordt in dit kader ruim opgevat: etnische diversiteit, leeftijd, gender en seksuele diversiteit. Vrijwilligers organiseren tweemaal per jaar een Open Forum.