Functiebeschrijving Deskundige Kinderopvang

SPECIFIEK FUNCTIEPROFIEL

STAFMEDEWERKER KINDEROPVANG

 

  1. Specifieke plaats in de organisatie

Handelt resultaatgericht op tactisch niveau van de Dienst Kinderopvang en legt verantwoording af aan de beleidsmedewerker kinderopvang en de directeur Sociale Zaken.

2. Specifieke kernactiviteiten

Deze kernactiviteiten zijn bijkomend aan deze vermeld in het algemeen functieprofiel.

  • Coördineren, resultaatgericht en systematisch handelen en uitvoeren m.b.t.:
  • - de begeleiding ,ondersteuning en opvolging van initiatieven kinderopvang mbt het beantwoorden aan kwalitatieve vergunningsvoorwaarden, processen van schaalvergroting en netwerkontwikkeling , de versterking van het bestuurlijk vermogen, het voeren van een VTO-beleid en het ontwikkelen van de sociaal-pedagogische functie binnen de kinderopvang (dossiervorming : juridische, technische, financiële en inhoudelijke aspecten bewaken en beoordelen)
  • - de opvolging en het afwerken van subsidie-aanvragen i.v.m. kinderopvang
  1. Specifiek competentieprofiel

Deze functiehouder wordt geëvalueerd op basis van de competenties 1 t.e.m. 13, LS1, LS2, L3 en L4. Zes kerncompetenties omwille van het leidinggevend karakter van de functie.

Hieronder zijn de kerncompetenties voor het uitoefenen van de functie voorzien. Voor meer informatie over deze competenties wordt verwezen naar het competentiewoordenboek van de stad.

- 1. Vakkennis

- 3. Systematisch werken/werkorganisatie

- 6. Zelfstandigheid

- 7. Inzet en verantwoordelijkheid

- 8. Aanpassingsvermogen/flexibiliteit/werkdrukbestendigheid

- LS1. Strategisch inzicht