Functiebeschrijving Hulptheatertechnicus

GRAAD : Dv SCHAAL : D WS 1, 2, 3

FUNCTIE : HULPTHEATERTECHNICUS

SPECIFIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING

 1. SPECIFIEK FUNCTIEPROFIEL
 2. Link met de missie

Zie beleidsdomein ‘beleven‘.

Voor meer informatie over de beleidsdomeinen wordt verwezen naar het strategisch meerjarenplan van de stad Genk.

 1. Plaats in de organisatie

Handelt resultaatgericht op operationeel niveau van de Dienst Organisatie en Onthaal en legt verantwoording af aan de coördinator van de Dienst Organisatie en Onthaal.

 1. Kernactiviteit
 • Systematisch en resultaatgericht handelen en uitvoeren m.b.t. onderstaande taken in het stadhuis , Casino Modern en in externe locaties ten behoeve van de sector cultuur:
 • - het plaatsen van belichting en geluid bij voorstellingen
 • - de opbouw van infrastructuur bij voorstellingen en andere manifestaties
 • - het schikken van de vergaderlokalen
 • - herstellings- en uitbreidingswerken
 • - de bediening en plaatsing van diverse apparaten (videokanon, overhead, diaprojector,…).
 • M.b.t. bovenstaande opdrachten:
 • - deelnemen aan interne en externe werkgroepen en overlegorganen;
 • - zich informerenf.v. de wetgeving ven technologie in een ruim kader, blijft op de hoogte van nieuwe technieken en inzichten i.v.m. specifieke en relevante materies;
 • - overleggen met interne en externe partners i.v.m. de organisatie van activiteiten eigen aan de dienst/organisatie.

Binnen de functionele loopbaan zullen de verantwoordelijkheid en de moeilijkheidsgraad van het werk toenemen.

 1. Kwalificaties

De vakinhoudelijke en/of fysieke vaardigheden

 • Heeft kennis van belichtings- en geluidstechnieken
 • Kan zelfstandig defecten analyseren en herstellen
 • Streeft een kwalitatieve serviceverlening na
 • Is diplomatisch en tactvol
 • Is niet gebonden aan vast werk- en uurschema, is bereid tot weekendwerk
 • Werkt ordelijk en stipt
 • Heeft goede communicatieve en sociale vaardigheden
 • Neemt een positieve houding aan t.a.v. diversiteit en non-discriminatie
 1. SPECIFIEK COMPETENTIEPROFIEL

Deze functiehouder wordt geëvalueerd op basis van de competenties 1 t.e.m. 13. Hieronder zijn de kerncompetenties voor het uitoefenen van de functie vermeld. Voor meer informatie over deze competenties wordt verwezen naar het competentiewoordenboek van de stad.

- 2. Technische vaardigheden

- 3. Systematisch werken/werkorganisatie

- 6. Zelfstandigheid

- 8. Aanpassingsvermogen/flexibiliteit/werkdrukbestendigheid

- 12. Samenwerking