Functieomschrijving Directeur Ondernemen & Beleven

Beleidssituering

Genk is een diverse stad wat ruimte, mensen, groen, activiteiten en cultuur betreft. Het is een stad met uitdagingen op diverse domeinen, uitdagingen die enerzijds verbonden zijn aan de ontwikkeling van de stad en die anderzijds te maken hebben met evoluties die wereldwijd een impact op onze omgeving hebben.

Het stadsbestuur streeft ernaar om deze uitdagingen maximaal te vertalen in kansen voor de toekomst, om een veerkrachtige stad met een duurzame en zorgzame leefomgeving en dynamisch stedelijk weefsel te zijn.

Om die rol te kunnen opnemen bundelt de stad haar extern stedelijk beleid en dienstverlening in drie sterke sectoren: Ruimte - Mens en Samenleving en Ondernemen en Beleven.

In de sector Ondernemen en Beleven worden de diensten van de stad samengebracht die gericht zijn op de uitbouw van het stedelijk weefsel dat ervoor zorgt dat mensen alle kansen krijgen om voluit te leven in de stad, om te ondernemen, te werken, te sporten, aan cultuur te doen, zich te ontspannen, en om gasten en klanten te werven die van het stedelijk aanbod gebruik willen maken, ...De transitie naar de samenvoeging van de deze diensten die momenteel actief zijn in deze domeinen is een oefening die nog opgestart moet worden. 

Om deze transitie op gang te trekken, en om de ambities van de stad op gebied van Ondernemen en Beleven waar te maken, is het stadsbestuur op zoek naar een directeur ‘Ondernemen en Beleven’.

Specifieke activiteiten

De Directeur Ondernemen en Beleven geeft leiding aan de sector die een 230 medewerkers telt .

De directeur geeft vanuit een veelzijdige affiniteit met en inzichten in het stedelijk weefsel, mee vorm aan de toekomstvisie van de stad op gebied van Ondernemen en Beleven.

Hij/zij kan stedelijke systemen en structuren analyseren, knelpunten en opportuniteiten detecteren, ... en samen met zijn teams vertalen in een resultaatsgericht toekomstplan voor de betreffende sectoren. Hiertoe behoort ook betrokkenheid in de ontwikkeling van sites en de uitbouw van ecosystemen op deze sites zoals bv C-mine, het Thor park, SportinGenk park, .... 

Hij/ zij begrijpt zowel de taal en drijfveren van ondernemers, onderzoekers, bezoekers, sporters als van de kunstenaars.

Hij/zij kan teams begeesteren en verbinden, en externe engageren om mee de visie van de stad te realiseren.

De Directeur Ondernemen en Beleven engageert zich samen met de collega’s in het management van de stad.

Dit managementteam is in volle ontwikkeling en neemt een rol op in de nieuwe geïntegreerde en evoluerende organisatie. Vanuit een organisatiecultuur die reeds langer in het teken staat van innovatie en vooruitstrevendheid draagt het bij aan een goede synergie en samenwerking tussen politiek, ambtenarencorps en de belanghebbenden.

Specifiek competentieprofiel

Hieronder zijn de kerncompetenties voor het uitoefenen van de functie voorzien. Voor meer informatie over deze competenties wordt verwezen naar het competentiewoordenboek van de stad.

- 1. Vakkennis

- 3. Systematisch werken/werkorganisatie

- 8. Aanpassingsvermogen/flexibiliteit/werkdrukbestendigheid

- LS1.Stategisch inzicht

- LS2. Organiseren

- LS3. Leiderschap