Functieomschrijving Technisch Medewerker Ev

SPECIFIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING

SPECIFIEK FUNCTIEPROFIEL

1. Link met de missie

Zie beleidsdomeinen ‘wonen’, ‘ondernemen & werken’, ‘mobiliteit’, ‘interne stadsorganisatie’ en/of ‘stadsprojecten’.

Voor meer informatie over deze beleidsdomeinen wordt verwezen naar het strategisch meerjarenplan van de stad Genk.

2. Plaats in de organisatie

Voert verschillende taken uit op operationeel niveau van de Uitvoerende technische diensten (Dienst Groenbeheer, Wegenwerken, Gebouwen, Reiniging en Signalisatie, Magazijn, Garage) en legt verantwoording af aan de ploegverantwoordelijke/ploegbaas.

3. Kernactiviteit

Een uitvoerende functie met een geringe specialisatie.

Fysieke arbeid uitvoeren in een uitvoerende dienst eventueel bij ongunstige weer- of werkomstandigheden.

Bediening van materieel en eenvoudige machines en besturen/bedienen dienstvoertuig/lichte bestelwagen.

Binnen de functionele loopbaan zullen de verantwoordelijkheidsgraad en moeilijkheidsgraad van het werk toenemen.

4. Kwalificatievereisten

De vakinhoudelijke en/of fysieke vaardigheden:

- heeft een goede fysieke conditie

- heeft enige technische aanleg

- is handig

- is flexibel op gebied van inzet in diverse ploegen, in andere diensten, diverse werkregimes

- heeft aandacht voor arbeidsveiligheid, hygiëne en orde

- heeft interesse voor bijscholing

- is klantvriendelijk

- kan opgedragen taken zelfstandig uitvoeren

- kan en wil onder leiding werken

- is positief ingesteld

- neemt een positieve houding aan t.a.v. diversiteit en non-discriminatie

SPECIFIEK COMPETENTIEPROFIEL

Deze functiehouder wordt geëvalueerd op basis van de competenties W1 t.e.m. W12. Hieronder zijn de kerncompetenties voor het uitoefenen van de functie vermeld. Voor meer informatie over deze competenties wordt verwezen naar het competentiewoordenboek van de stad.

- W2. Technische vaardigheden

- W3. Systematisch werken / werkorganisatie

- W4. Betrouwbaarheid

- W8. Inzet en verantwoordelijkheid

- W11. Samenwerking