Garageverkoop

Als je in je buurt een garageverkoop wil organiseren, moet je daar vooraf een toelating voor krijgen. Die wordt verleend door het College van Burgemeester en Schepenen.

Bij een garageverkoop mogen de deelnemers enkel spullen verkopen die hem of haar toebehoren en dus niet die aangekocht, gefabriceerd of geproduceerd werden met het oog op deze verkoop.

Een garageverkoop moet bovendien occasioneel blijven. Voor een garageverkoop heb je geen leurkaart nodig. De Burgemeester kan de garageverkoop voorbehouden voor niet-professionele verkopers. Hij kan ook toestemming verlenen om ook professionelen bij de garageverkoop toe te laten. Hij kan het thema ervan ook specificeren.

De stedelijke Afdeling Economie kan je de nodige informatie geven over de voorwaarden.

In de aanvraag dien je alle nuttige informatie te verstrekken zoals de datum, de locatie, de verantwoordelijke en eventueel de deelnemers. De aanvraag dient minstens 1 maand op voorhand te gebeuren.

Bedrag

gratis