Genk als lokale verwerkingscel

Sinds 1 februari 2021 hebben steden en gemeenten de mogelijkheid om beperkte snelheidsovertredingen te beboeten via gemeentelijke administratieve sancties, ook wel GAS 5 genoemd.

In Genk is het GAS-5-reglement al van toepassing sinds 1 december 2021. In het najaar van 2022 zullen alle lokale besturen binnen de politiezone hetzelfde reglement invoeren, om uniformiteit rond de afhandeling van beperkte snelheidsovertredingen te creëren. Op 1 oktober 2022 starten gemeente Oudsbergen en gemeente Houthalen-Helchteren als pilootgemeenten. Op 1 november 2022 volgen dan de andere gemeenten: As, Bocholt, Bree, Kinrooi en Zutendaal.

In de meeste gemeenten zal voorlopig enkel gehandhaafd worden via bemande en onbemande snelheidscamera’s, de zogenaamde mobiele flitsacties en vaste flitspalen. Stad Genk en gemeente Oudsbergen investeerden reeds in trajectcontroles.

Wie doet wat?

Om dit praktisch mogelijk te maken, zijn er drie partners betrokken: de lokale besturen, de lokale verwerkingscel (in de schoot van stad Genk) en politiezone CARMA. Politie CARMA stelt de snelheidsovertredingen vast en doet de triage. Dit wil zeggen dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen strafrechtelijke overtredingen en overtredingen die binnen het GAS-5-reglement vallen. Deze worden vervolgens doorgegeven aan de lokale verwerkingscel in Genk. De stad Genk faciliteert als lokale verwerkingscel en verwerkt centraal de administratieve boetes over de gemeentegrenzen voor de hele politiezone. Tot slot gebeurt de inning door het lokale bestuur waar de overtreding is begaan. Diverse softwaretoepassingen en -koppelingen zorgen ervoor dat alles vlot en geautomatiseerd verloopt.