Geboorte aangeven

De geboorte van ieder kind op het grondgebied van Genk, zowel in het ziekenhuis, aan huis of op een andere plaats, moet je aangeven bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Voor deze aangifte heb je als ouder(s) 15 kalenderdagen de tijd. Als de 15de dag valt op een dag dat het stadhuis gesloten is, telt de volgende werkdag als laatste aangiftedag.

Indien de termijn verstreken is, kan de aangifte alleen nog gebeuren door een gemachtigde van het ziekenhuis (in de praktijk de vroedvrouw) en niet meer door de ouders.

De aangifte van geboorte kan ook gebeuren op de afdeling materniteit in het ziekenhuis ZOL op maandag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag tussen 9 en 12 uur.

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

Bij de aangifte moet je volgende documenten voorleggen:

  • kennisgeving van geboorte (wordt door het ziekenhuis digitaal afgeleverd aan de stad);
  • een aangifteformulier van een levend geboren kind, afgeleverd door het ziekenhuis of de vroedvrouw;
  • het identiteitsbewijs van de aangever(s);
  • voor gehuwden, het trouwboekje;
  • indien je geen inwoner bent van België: een bewijs van je burgerlijke staat (ongehuwd, gehuwd, gescheiden, weduwe/weduwnaar);
  • indien je illegaal in België verblijft: zoveel mogelijk informatie in verband met de moeder omwille van het bepalen van de afstamming van het kind;
  • indien de erkenning voor de geboorte werd geregeld in andere gemeente: een afschrift van die akte van erkenning van een ongeboren kind;
  • wil je het kind erkennen bij de geboorteaangifte dan moet er vanaf 01.04.2018 eerst een akte van aangifte van erkenning opgemaakt worden. Vaak kan deze akte van aangifte onmiddellijk voorafgaand aan de opmaak van de akte van geboorte opgemaakt worden. Afhankelijk van je persoonlijke situatie bestaat de mogelijkheid dat er documenten moeten voorgelegd worden uit het buitenland. In dat geval moet de opmaak van de akte van aangifte uitgesteld worden. Je informeert je dus altijd best vooraf;
  • indien je als niet-Belg een kind wilt erkennen: een uittreksel uit nationale wetgeving met vermelding van de modaliteiten tot erkenning;
  • al het kind Belg is vanaf geboorte, een verklaring in verband met de naamkeuze.

Meer info

De aangifte van geboorte kan gebeuren op de afdeling materniteit in het ziekenhuis ZOL, Campus Sint-Jan, Schiepse Bos 6 op maandag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag van 9 tot 12 uur.

Je kan ook terecht bij de Afdeling Burgerzaken tijdens de normale openingsuren.