Geboorte aangeven

Elk kind dat geboren wordt op het grondgebied van Genk (zowel in het ziekenhuis, aan huis of op een andere plaats) moet je aangeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Genk.

Voor deze aangifte heb je als ouder(s) 15 kalenderdagen de tijd. Als de 15de dag valt op een dag dat het stadhuis gesloten is, telt de volgende werkdag als laatste aangiftedag.

Indien de termijn verstreken is, zal de aangifte gebeuren door de ambtenaar van de burgerlijke stand en dit op basis van de info die werd opgenomen in de kennisgeving van geboorte.

De geboorteaangifte kan helaas tijdelijk niet meer gebeuren op de afdeling materniteit in het ziekenhuis ZOL, Campus Sint-Jan, Schiepse Bos 6.

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

Bij de aangifte moet je volgende documenten voorleggen:

  • kennisgeving van geboorte (wordt door het ziekenhuis digitaal afgeleverd aan de stad);
  • een aangifteformulier van een levend geboren kind, afgeleverd door het ziekenhuis of de vroedvrouw;
  • het identiteitsbewijs van de aangever(s);
  • indien je geen inwoner bent van België: een bewijs van je burgerlijke staat (ongehuwd, gehuwd, gescheiden, weduwe/weduwnaar);
  • indien je geen wettelijke verblijfstitel hebt in België: zoveel mogelijk informatie over de moeder voor het bepalen van de afstamming van het kind;
  • wil je het kind erkennen bij de geboorteaangifte dan moet eerst een aangifte van erkenning opgemaakt worden. Vaak kan deze aangifte onmiddellijk voorafgaand aan de opmaak van de akte van geboorte opgemaakt worden. Moeten er documenten uit het buitenland worden voorgelegd dan moet de opmaak van de akte van aangifte uitgesteld worden. Je informeert je dus altijd best vooraf;
  • indien je als niet-Belg een kind wilt erkennen: een uittreksel uit nationale wetgeving met vermelding van de modaliteiten tot erkenning;
  • is het kind Belg vanaf geboorte, de verklaring in verband met de naamkeuze.