Geen dag zonder kunst - Dag 30

Geen dag zonder tekening

Tijdens de voorbij periode van 'Geen dag zonder kunst' schilderden de kinderen van GA voor Beeldende Kunst & Media leuke, grote, verrassende kartonnen figuren die her en der opdoken in de stad.

We vinden dit een te leuk idee om ermee te stoppen.¬†Daarom dagen we onszelf uit om minstens één keer per week een tekening te maken en daarmee een tentoonstelling op te bouwen. Het thema is vrij, maar het formaat is beperkt tot 14,5 x 14,5 cm. En we doen allemaal mee: directie, leerkrachten en leerlingen!

Doe ook mee!

En nu dagen we iedereen in Genk uit om mee te doen.

Maak dus één keer per week een tekening op een tekenblad van 14,5 x 14,5 cm, en bezorg je tekening in de bibliotheek. Zorg ervoor dat je naam en contactgegevens op de achterzijde van je tekening staan.

We hopen op zaterdag 6 februari, tijdens de Dag van de Academies, een grote tentoonstelling te hebben in de bibliotheek.