Genkse energiecoalitie GEENkool

GEENkool start op 1 januari 2021 als een samenwerkingsverband tussen stad Genk en Thor Park-partners EnergyVille en EIT InnoEnergy. Samen bundelen we de krachten om de overgang van Genk naar een klimaatneutrale stad te versnellen. Concreet wordt er werk gemaakt van 2 sporen:

  1. De energieroadmap: de opmaak van een energieroadmap die het pad uitstippelt naar een CO2-neutraal Genk tegen 2050.
  2. De energiewerven: het versterken van bestaande energieprojecten in onze stad, maar ook het starten van nieuwe hefboomprojecten ter uitvoering van de energieroadmap

Net als bij de Europese Green Deal zijn zal woningrenovatie een belangrijk speerpunt zijn. Daarnaast willen we ook stappen vooruit zetten in de richting van onder meer groene industrie, hernieuwbare energie en duurzame mobiliteit.

GEENkool streeft naar het tot stand brengen van nieuwe samenwerkingen. Daarom betrekken we lokale bedrijven, organisaties en Genkenaren met het oog op een brede Genkse energiecoalitie.


EnergyVille is een samenwerkingsverband tussen de KU Leuven, VITO, imec en UHasselt voor onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen.

EIT InnoEnergy is een Europese publiek-private samenwerking met als doel de energietransitie door middel van innovatie te versnellen