Gemeenteraadscommissies

Agenda gemeenteraadscommissies


Gemeenteraadscommissies hebben als taak de besprekingen van de gemeenteraad voor te bereiden en te adviseren. De commissies zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. Indien nodig kunnen de ze deskundigen om advies vragen. 

De vergaderingen van de commissies zijn openbaar, behalve als het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken.

In Genk zijn er 8 commissies:

Commissie 1

Bevoegdheden: Veiligheid, Beleidscoördinatie en Innovatie, Aanpak Armoede, Interne Stafdiensten en ICT.

Commissie 2

Bevoegdheden: Talentontwikkeling (kinderopvang, opvoedings- en onderwijsbeleid), Samenleven en Cultuur, Dierenwelzijn, Sociaal Welzijn, Erediensten.

Commissie 3

Bevoegdheden: Sport en Dienstverlening.

Commissie 4

Bevoegdheden: Openbare werken.

Commissie 5

Bevoegdheden: Wonen, Wijken en Participatie.

Commissie 6

Bevoegdheden: Economie, Duurzaamheid en Ruimte.

Commissie 7

Bevoegdheden: Mobiliteit, Jeugd, Toerisme en Evenementen, Externe werken.

Commissie 8

Bevoegdheden: Werk en Financiën.