Genk Beweegt

Bewegen is goed voor lijf en leden en helpt je geest de nodige afleiding te vinden. Daarom zet Genk in op meer beweging voor 55-plussers. De werkgroep medioren van de Genkse Adviesraad 55+ vinkte meer beweging aan als topthema en vond bij de stad gehoor om samen een boeiend programma uit te werken in 2021 en 2022.

Ook vandaag kan je nog geregeld aan leuke en licht sportieve initiatieven deelnemen.