Gezinnen

Een Hart voor Limburg

 • Vereniging die projecten financiert om kwetsbare kinderen en jongeren betere kansen te geven.
 • BE79 7333 7333 3933 – BIC KREDBEBB met vermelding "850112000 Een Hart voor Limburg"
 • www.eenhartvoorlimburg.be

 

Wereldlichtjesdag (feitelijke vereniging Het Lichtje)

 • Vereniging die elke tweede zondag van december een herdenkingsmoment organiseert voor alle overleden kinderen, hoe lang geleden of om welke reden ze ook gestorven zijn.
 • BE60 0359 6916 8770 – BIC GEBABEBB
 • Facebook: wereldlichtjesdaggenk

 

Vzw Beestig Wijs

 • Vereniging die via het contact tussen honden en mensen zowel jongeren, jongvolwassenen als personen met een beperking wil versterken.
 • BE30 6451 0015 0111
 • www.beestigwijs.be

 

PeTra (Pedagogische Trajecten)

 • PeTra probeert de negatieve spiraal te counteren waarin kinderen en jongeren van 8 tot 16 jaar soms belanden en daardoor emotioneel onaangepast gedrag vertonen. Via een kortdurend traject worden hun sociale vaardigheden aangescherpt.
 • BE19 7765 9889 8612 (vzw Pas)
 • www.campuso3.be/pedagogische-trajecten-petra

 

De Koala

 • Biedt samen met AD Wombat elke vrijdagvoormiddag gratis, kwalitatieve en flexibele kinderopvang (0 tot 3 jaar) aan in de kwetsbare wijk Sledderlo.
 • BE19 7765 9889 8612 (vzw Pas)
 • www.campuso3.be/koala

 

TALIM (Talenten Academie Limburg)

 • Organiseert leerrijke uitstappen en interactieve momenten voor Genkse jongeren met de bedoeling hun talenten te stimuleren.
 • BE36 4532 5278 1181 (rekening van Universiteitsfonds UHasselt, gebruik 'TALim' als mededeling)
 • www.talim.be