Gie Truyen: Samen op de fiets

Fietsen is een populaire manier om eenzaamheid te verdrijven. Toch kampen net chronisch zieken en wat oudere mensen, voor wie eenzaamheid soms een probleem vormt, met een grote mobiliteitsarmoede. “Dikwijls durven of kunnen ze niet meer zelfstandig aan het verkeer deelnemen”, legt Gie Truyen van Samen op de Fiets vzw uit. “Minder mobiele Genkenaren willen we de kans geven om onder begeleiding te genieten van echt fietsplezier.” De vzw kwam tot stand dankzij een burgerbudget van de stad.

 

Wat versta je onder een begeleider?

Gie: Mensen met een beperkte mobiliteit hebben dikwijls nood aan recreatieve ritjes die hen even meenemen uit hun dagelijks kader. Mensen die daar door ouderdom, dementie, ziekte of een andere beperkende aandoening zelf niet in slagen, hebben iemand nodig om dat praktisch te organiseren. Dat kan de partner zijn, een familielid, mantelzorger of vrijwilliger. Het is vooral van belang dat die begeleider een opgeleide fietspiloot is die precies weet hoe hij of zij veilig op weg kan met de persoon die beperkt is in mobiliteit.

 

Welke fietsen willen jullie gebruiken voor de uitstapjes?

Gie: Het zal sowieso een aangepaste fiets zijn, zoals een elektrische riksjafiets of een duofiets. We kiezen voor zulke transportfietsen omdat die speciaal gemaakt zijn om met iemand samen te kunnen fietsen. Zulke fietsen zijn van heel degelijke kwaliteit en gaan jaren mee als je ze correct gebruikt en onderhoudt. Bovendien zijn ze milieuvriendelijk en goed voor je gezondheid.

 

Wat is een riksjafiets precies?

Gie: Riksja is Japans voor ‘op mensenkracht aangedreven voertuig’. Mogelijk ken je dat type fietsen van televisie of vakantie in Azië. Daar worden ze dikwijls als taxi gebruikt. Het is een sociale fiets die mensen bij elkaar brengt en uit hun isolement haalt. En net daar streven we naar: meer en beter sociaal contact tussen de minder mobiele gebruiker en de begeleider.

 

Logisch dat jullie een ondersteuning ontvingen via het burgerbudget: jullie verbinden mensen op een duurzame manier.

Gie: Bovendien bevordert deze fietsvorm ook de contacten over de generaties heen. De inspanning gebeurt door de mobielere persoon en de wat minder mobiele geniet van zijn uitje en het leuke samenzijn. Zo worden mensen actief en recreatief samengebracht. De passagier moet zich in elk geval veilig en comfortabel kunnen voelen, traag is de regel. Ook leuk: als andere fietsers meerijden, wordt het een nog socialere activiteit.

 

Jullie zoeken nog vrijwilligers voor de fietsritten. Waarom is fietspiloot worden zo fijn?

Gie: Dit is bijzonder ontspannend vrijwilligerswerk in een ongedwongen sfeer. Bovendien zit je als fietspiloot achter de kuip van de elektrische riksja en heb je vandaaruit een goed zicht op de weg en de persoon of personen die je vervoert. Dat maakt leuke praatjes onderweg veel gemakkelijker. Onze duo- en riksjafietsen hebben trouwens elektrische trapondersteuning. Adem houd je dus genoeg over voor aangename gesprekken.

 

Fietsvrijwilliger worden?

samenopdefietsvzw@gmail.com

0486 80 70 86

Meer info kan je ook inwinnen bij DC Ter Hooie: 089 65 58 83.