Graffiti melden

Graffiti op plaatsen waar dat niet hoort zorgt voor een sfeer van verloedering. Het stadsbestuur wil dan ook snel kunnen optreden. Niet alleen worden de overtreders opgespoord, maar het is ook de bedoeling om graffiti zo snel mogelijk te verwijderen.

Stel je vast dat er ergens graffiti is aangebracht, meld ons dit dan. Je melding wordt onderzocht en indien het stadsbestuur kan optreden, zal het verwijderen van de graffiti zo snel mogelijk worden ingepland.

Opgelet! Een proces verbaal door de politie kan altijd worden opgemaakt. Het verwijderen van de graffiti door de stadsdiensten kan alleen op die plaatsen waar het stadsbestuur bevoegd is. Dat is bijvoorbeeld niet het geval voor spoorweginfrastructuur of -materiaal, voor elektriciteitscabines, bedrijfsgebouwen, private woningen enzovoort.

Bedrag

Gratis