Gratis huisvuilzakken

Sommige personen of gezinnen hebben recht op gratis huisvuilzakken.

 

Voor wie?

Genkenaren die aan de voorwaarden voldoen.

 

Voorwaarden

Deze categorieën hebben recht op 1 pak van 10 gratis huisvuilzakken (44 liter):

 • Genkenaren met een attest van 80% (of 12 punten) invaliditeit, erkend door de FOD Sociale Zekerheid/ Vlaamse Sociale Bescherming; ofwel een attest van 50% invaliditeit van de onderste ledematen, erkend door de FOD Sociale Zekerheid/ Vlaamse Sociale Bescherming; ofwel een attest van de FOD Sociale Zekerheid van verhoogde kinderbijslag met minstens 6 punten in pijler 1.
 • Gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste.

 

Deze categorieën hebben recht op 2 pakken van 10 gratis huisvuilzakken (44 liter):

 • Genkenaren met een attest van blijvende incontinentie; ofwel een attest van een blijvende stoma; ofwel een attest waaruit blijkt dat je thuisdialyse doet.

 

Het is de toestand op 1 januari van het jaar van de aanvraag die bepaalt of je in aanmerking komt.

 

Procedure

Je kan de gratis huisvuilzakken één keer per jaar afhalen in het Sociaal Huis van de stad. Dat kan het hele jaar door.

 

Opgelet: sinds 1 januari 2022 worden de gratis huisvuilzakken toegekend per persoon, niet per adres. Twee samenwonende personen met een attest van blijvende incontinentie krijgen voortaan 4 gratis pakken in plaats van 2. Gezinnen waar bijvoorbeeld drie kinderen ten laste zijn en iemand woont met een attest van invaliditeit krijgen nu 2 pakken gratis in plaats van 1. 

 

Wat meebrengen

 • De identiteitskaart van de aanvrager of van iemand die op hetzelfde adres is gedomicilieerd.
 • Om aan te tonen dat je aan een van de voorwaarden voldoet, breng je een van deze documenten mee:
  • ofwel een bewijs van alle meerderjarige kinderen dat ze nog naar school gaan als bewijs dat ze nog ten laste zijn. Voor de minderjarige kinderen hoef je geen bewijs mee te brengen;
  • ofwel een bewijs van invaliditeit;
  • ofwel een attest van de huisdokter waaruit blijkt dat je blijvend incontinent bent of een blijvende stoma hebt of thuisdialyse doet. Heb je zo'n attest nog niet, maar voldoe je aan een van de voorwaarden? Laat dan het formulier blijvende incontinentie door je huisarts invullen.