Gratis huisvuilzakken

Sommige personen of gezinnen hebben recht op gratis huisvuilzakken.

 

Voor wie?

Genkenaren die aan een van de voorwaarden voldoen.

 

Voorwaarden

 • Ofwel drie kinderen ten laste hebben;
 • Ofwel 80% (of 12 punten) invaliditeit hebben, erkend door de FOD Sociale Zekerheid/ Vlaamse Sociale Bescherming;
 • Ofwel 50% invaliditeit hebben van de onderste ledematen, erkend door de FOD Sociale Zekerheid/ Vlaamse Sociale Bescherming;
 • Ofwel een attest van de FOD Sociale Zekerheid van verhoogde kinderbijslag hebben met minstens 6 punten in pijler 1;
 • Ofwel blijvend incontinent zijn;
 • Ofwel een blijvende stoma hebben of thuisdialyse doen.

Het is de toestand op 1 januari van het jaar van de aanvraag die bepaalt of je in aanmerking komt.

 �� 

Procedure

Je kan de gratis huisvuilzakken één keer per jaar afhalen in het Sociaal Huis van de stad. Dit kan vanaf 1 januari (tot het einde van het jaar).

 

Uitzonderingen

Mensen met een blijvende incontinentie, een blijvende stoma of die thuisdialyse doen, krijgen twee pakken gratis.

De andere categorieën krijgen er één.

Per adres kan maar één persoon in aanmerking komen.

 

Wat meebrengen

 • De identiteitskaart van de aanvrager of van iemand die op hetzelfde adres is gedomicilieerd.
 • Om aan te tonen dat je aan een van de voorwaarden voldoet, breng je een van deze documenten mee:
  • ofwel een bewijs van alle meerderjarige kinderen dat ze nog naar school gaan als bewijs dat ze nog ten laste zijn. Voor de minderjarige kinderen hoef je geen bewijs mee te brengen;
  • ofwel een bewijs van invaliditeit;
  • ofwel een attest van de huisdokter waaruit blijkt dat je blijvend incontinent bent of een blijvende stoma hebt of aan thuisdialyse doet. Heb je zo'n attest nog niet, maar voldoe je wel aan een van de voorwaarden? Laat dan het formulier blijvende incontinentie door je huisarts invullen.