Groen licht voor ontharding Evence Coppéelaan

Gepubliceerd op vrijdag 6 mei 2022 8.50 u.
Persbericht van 6 mei 2022

De Genkse gemeenteraad heeft haar fiat gegeven voor de herinrichting van de Evence Coppéelaan. Met de herinrichting van de Evence Coppéelaan vormt stad Genk de nu nog overmaatse weg om tot een groenere verbinding tussen het stadscentrum en C-mine. De eerste fase van de herinrichting omvat het deel van de Evence Coppéelaan tussen de aansluiting met de Hoefstadstraat (ter hoogte van de aansluiting met de Westerring) tot de aantakking van de Lourdeskapelstraat / Jan Habexlaan. Als alles vlot verloopt, verwacht de stad de werken eind dit jaar te kunnen starten.

Overbodige verharding weg

Burgemeester Wim Dries: “We zijn uitermate verheugd dat we, dankzij de steun van de Vlaamse Milieumaatschappij, Fluvius en de Vlaamse Overheid (Agentschap Wegen en Verkeer en het Departement Omgeving), nu echt kunnen overgaan tot de ontharding en afkoppeling van de Evence Coppéelaan. Het gemotoriseerd verkeer verhuist in de toekomst naar één wegbedding zodat beide rijrichtingen aan elkaar grenzen. De overbodige asfaltverhardingen gaan weg, waardoor er ruimte vrijkomt voor een bermzone met groenaanleg en een wandel- en fietspad.”

Investering van 4 miljoen euro

Karel Kriekemans, schepen bevoegd voor Mobiliteit en Externe Werken: “De totale investering voor deze omvorming wordt geraamd op ongeveer 4.000.000 euro. De opdracht wordt gegund via een openbare procedure. Momenteel bekijken we ook nog of we het deel tussen de Lourdeskapelstraat / Jan Habexlaan en de rotonde met de Reinpadstraat mee kunnen vergroenen. Op deze manier zou immers de groene verbinding tussen stadscentrum en C-mine nog meer versterkt worden.”

“Op basis van de feedback die we hebben ontvangen tijdens het inloopmoment, hebben we het plan nogmaals tegen het licht gehouden en een aantal bijsturingen doorgevoerd. Zo werd het kruispunt van de Evence Coppéelaan met de Winterslagstraat verder geoptimaliseerd. Onder meer op basis van de adviezen van de verschillende mobiliteitsexperten kiezen we hier voor een, voor alle weggebruikers gepaste en veilige, zogenoemde ‘vereenvoudigde kruispuntoplossing’. Deze maakt het onder andere voor langzaam verkeer mogelijk om op een veilige manier, via een middenberm, over te steken.”

Inzet op verkeersveiligheid en -leefbaarheid

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “De Evence Coppéelaan is momenteel nog een gewestweg. Na de herinrichting wordt de weg naar het openbaar domein van stad Genk overgedragen. Door de goede samenwerking tussen de verschillende partners realiseren we een mooi project waarbij ook sterk ingezet wordt op verkeersveiligheid en -leefbaarheid. Daarnaast ben ik ook erg tevreden dat we de nodige aandacht besteden aan een veilige schoolomgeving binnen de werken.”

Voorbeeldproject

Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving: “Dat deze brede, verharde autoweg plaats maakt voor een groene verbinding, stemt mij niet alleen als minister maar ook als Genkenaar gelukkig. Er komt meer ruimte voor fietsers en voetgangers en de beleving langs de weg wordt aangenamer. Het rioleringsstelsel wordt vernieuwd, wat maakt dat het regenwater gescheiden wordt van het afvalwater. Een goede zaak voor het milieu in het algemeen en de loop van de Stiemer in het bijzonder. En door de inrichting van groene bermen en wadi’s wordt ook het regenwater beter opgevangen. Dit is een voorbeeldproject, niet alleen voor Genk maar zeker ook voor Vlaanderen.”