Groene zorg

Doelgroep

Jongeren uit het secundair onderwijs die minstens 12 jaar zijn en tijdelijk een onderwijs flankerend alternatief nodig hebben. Belangrijk is dat zij interesse hebben om actief mee te draaien in een groene werkomgeving (dieren, planten, fruit,…). Jongeren die baat hebben bij een 1-op-1 begeleiding.

Aanmelding

De aanmelding gebeurt door het CLB. Het digitale aanmeldingsformulier staat op www.groenezorg.be . Steunpunt Groene Zorg zoekt op basis van deze aanmelding een geschikte plek. Opstart kan pas gebeuren na kennismaking (jongere, ouders, CLB, school,…), na het afsluiten van de overeenkomst en na akkoord omtrent de verzekering.

Kostprijs

De meeste Groene Zorgplekken zijn gratis. Enkele vragen een dagvergoeding.

Doelstelling

De jongere kan even op adem komen in een omgeving, weg van de dagelijkse leefsituatie. Volgende doelstellingen kunnen worden beoogd: sociale integratie, terugplooien uit de sociale omgeving, persoonlijke ontwikkeling, sociale attitudes ontwikkelen, sociale en technische vaardigheden aanleren. Het CLB vult de beoogde doelstellingen in op het aanmeldingsformulier. Deze worden opgenomen in het afsprakenplan, dit helpt de zorgboerderij om een specifieke aanpak te volgen.

Programma

De meeste Groene Zorginitiatieven bieden een 1-op-1-begeleiding aan. Welke en hoeveel dagen de jongere aan Groene Zorg doet is afhankelijk van zijn vraag en het aanbod van de Groene Zorgplek. De jongere is enkel aanwezig tijdens de schooluren, tijdens schoolvakanties is Groene Zorg voor schoolgaande jongeren niet mogelijk.
Kennismakingsgesprekken, evaluaties… gaan door op de Groene Zorgplek op een vooraf afgesproken moment.
Afhankelijk van de plek waar de jongere terecht komt, kunnen volgende taken aan bod komen: dieren verzorgen, onderhoud leefruimte dieren, planten kweken, groenteteelt, producten klaar maken voor verkoop, klussen allerhande, onderhoud siertuin.

Contactgegevens

Steunpunt Groene Zorg
Katlijn Vander Meeren
Remylaan 4c - 3018 Wijgmaal
T 016 24 49 22 - 0477 63 29 88 - E kvandermeeren@groenezorg.be