GROENNORMEN

Genk heeft in haar actieplan opgenomen dat ze in de toekomst nog klimaat- en milieuvriendelijker wilt worden. Hiervoor worden heel wat acties ondernomen. Zo wilt de stad ondermeer een beleidskader vastleggen voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen waarbij duurzaamheid en vergroening extra aandacht moeten krijgen. Dit beleidskader moet tevens doelstellingen rond biodiversiteit, klimaat, ecologie en leefkwaliteit integreren. Naast groennormen zullen ook andere normen vastgelegd worden die de leefkwaliteit verhogen.

De groennormen hebben betrekking op woongroen, het groen het dichtst bij de woning gelegen. Dit woongroen bepaalt voor een groot deel de leefkwaliteit van een woonomgeving. Dit woongroen vormt de stapstenen naar de nabijgelegen natuurgebieden. Uit een benchmark bij andere Vlaamse steden blijkt dat deze ambitie voor meer groen (behoud), ook een prioriteit is bij ander centrumsteden.

De klimaatvoordelen van groene ruimten zijn heel divers. Zo zal groen het hitte-eilandeffect tegengaan en het water kunnen bufferen bij veel neerslag. Groen heeft ook een positief effect op de gemoedstoestand en de gezondheid, zorgt voor een schonere lucht en vermindert stress. Alles en iedereen is dus gebaat bij meer groen in de leefomgeving.

Op 29/03/2022 keurde het schepencollege reeds een algemeen kader en strategie rond ontharding goed. Deze onthardingsstrategie beoogt meer kwaliteitsvolle groene ruimte in de stad evenals de groennormen die nu voorliggen.

De richtlijnen zijn vanaf 1/01/2024 van toepassing voor alle dossiers, maar worden nu reeds in acht genomen voor advisering van aanvragen of bij voortrajecten.