Hakselen aan huis - aanvragen

Inwoners van Genk kunnen hun snoeiafval aan huis laten hakselen. Dat gebeurt per wijk in de maanden maart, mei, juli, september en november. Hakselhout blijft ter plaatse voor eigen gebruik.

Wat is snoeiafval?

Snoeiafval is uitsluitend tuinafval, zoals takken met een diameter van minder dan 10 cm en niet langer dan 1,5 m.

Boomstronken worden niet gehakseld.

Bedrag

De prijs per hakselbeurt is 10 euro per m³.

Dus:

  • 1 m³ = 10 euro
  • 2 m³ = 20 euro
  • 3 m³ = 30 euro
  • 4 m³ = 40 euro
  • 5 m³ = 50 euro

Meer info

Indien je niet over internet beschikt, kan je voor de aanvraag ook terecht in het stadhuis, tijdens de openingsuren van het balieplein.