Help mensen die in eenzaamheid en/of arm sterven een waardig afscheid te geven en hun graf te verzorgen

Mensen die eenzaam en/of arm sterven, hebben recht op een waardig afscheid.

Als groep vrijwilligers zorgen wij ervoor dat mensen in eenzaamheid of die arm zijn bij hun sterven een waardig afscheid krijgen, rekening houdend met hun levensbeschouwing. We leggen contacten met verenigingen of diensten die werken met armen en/of eenzamen zodat zij er oog voor hebben dat ze op ons een beroep kunnen doen als iemand sterft in eenzaamheid.

We gaan op zoek naar mogelijke familie of kennissen zodat zij aanwezig kunnen zijn bij de afscheidsceremonie. Zo kunnen we ook fragmenten van hun levensverhaal vernemen en onze ceremonie en rituelen afstemmen op de overleden persoon. Wij zorgen voor bloemen, teksten, muziek, rituelen en symboliek en een grafmonument.

Onze initiatieven nemen we samen met het OCMW en de begrafenisondernemers. Eenmaal per jaar organiseren we een herdenkingsmoment voor allen die in de voorbije jaren eenzaam gestorven zijn.

 

Wat kan je doen als vrijwilliger?

We zoeken vrijwilligers met veel warme en creatieve ideeën

  • Bloemstuk maken
  • Herdenkingssymbool naaien (dat wordt uitgedeeld bij de start van de afscheidsceremonie en kan ook achteraf nog gedragen worden)
  • Muzikaal talent om te zingen of een muziekinstrument te bespelen bij de uitvaart
  • Suggesties doen voor teksten, gedichten, rituelen
  • Opfrissen van de graven van de overledene
  • Troostplek op de begraafplaats opfrissen (hier komt in de toekomst een herdenkingssymbool voor alle mensen die in eenzaamheid of armoede gestorven zijn)

 

Waar en wanneer?

We organiseren een actieve infonamiddag op 21 september van 14u tot 16u aan de troostplek.

We lichten die dag onze werking en ervaringen toe en toetsen die met de geïnteresseerde vrijwilligers. Je kan daar jouw talenten ter sprake brengen en aangeven waaraan je wil meewerken.

We nodigen je uit op een uitvaart van iemand die eenzaam of/en arm is, vanaf september en in de toekomst bij de herdenkingsviering voor allen die in eenzaamheid of armoede stierven.

We geven de troostplek en de graven van hen voor wie we een afscheidsceremonie deden een opknapbeurt.

 

Zin om te komen kennismaken met onze werking? Schrijf je snel in!

Fons Cuypers en Cecile Rutten: 089 363678 of 0476 68 10 02

cecile.rutten7@gmail.com