Hoe het allemaal begon

Op initiatief van voormalig schepen Thieuw Bollen is op het "Shepenkollege" van 14.08.1985 voorgesteld om vanaf 1986 te starten met een uitgebreide bebloemingsactie.

Het doel ervan was om een positieve actie uit te voeren als reactie op de mijnsluitingen, en meer kleur te brengen in de grijze mijnstad. Nota van de stadsdienst: "Met dergelijke actie wordt uiteindelijk beoogd dat de bevolking zelf inspanningen doet om de eigen straat, de eigen woning en tuin, het eigen terras zo fraai mogelijk te bebloemen.".

De aansturing bestond uit een "Werkgroep bebloemingsactie", met name de groendienst, Koninklijke tuinbouwkring Waterschei, Van Heideblom tot Landeigendom (VHTL), de Koninklijke tuinbouwkring Winterslag en vrijwilligers/vrijwilligsters. De voorzitter om het geheel aan te sturen is de Schepen van openbare werken (van vroeger tot nu: Thieu Bollen, Roger Vanholst, Michael D'hoore, Ali Caglar, Erhan Yilmaz).

Niet alleen de activiteiten evolueren mee met de tijd...

...maar ook de Bebloemingsactie zelf.

In de loop der jaren werden er tal van activiteiten georganiseerd, waarvan er enkele nog steeds bestaan.

Sommige activiteiten verdwenen, zoals de bloemenmarkt en de opentuindag. Andere activiteiten werden in een ander kleedje gestoken. Denk hierbij aan de O-parade, de Maand van het Park. Nog andere activiteiten zijn nieuw, zoals de Moederdagactie, Scholenactie, Bloembollenactie, ... .

Sinds 2019 is de Bebloemingsactie een onderdeel geworden binnen het geheel Genk in Bloei, een actie waarbij de werkgroep tuinen en terrassen komen bekijken en nadien laureaten worden uitgereikt aan de eigenaars van de beste creaties in Genk.

Samen Genk verbinden

Het Genkse meerjarenbeleidsplan 2020-2025 'Samen Genk verbinden' is onze huidige leidraad, waarin het belang van een kwalitatieve groenstructuur bij de bevolking promoten voorop staat. Hierin beperken wij ons niet enkel tot het thema 'bebloeming', maar is onze werking opengetrokken om maximaal te kunnen inspelen op doelstellingen rond duurzaamheid, zoals ontharding, water, pesticiden en duurzaam plantgoed.

Dit zijn evoluties waar de werkgroep graag op inspeelt, met respect voor onze kerntaak en behoud van onze eigenheid onder de naam: Genk in Bloei.