Huisnummer

Is je huisnummer goed zichtbaar?

Vaak verliezen hulpdiensten kostbare tijd om bij een dringende interventie het juiste huis of appartement te vinden.

Voor een goede dienstverlening is een zichtbaar huisnummer noodzakelijk. Het vergemakkelijkt het werk van onder meer hulpdiensten en postbodes. Een huisnummer is wettelijk verplicht en moet aan de straatzijde hangen. Vooral 's nachts vormt dit een probleem.

Het onduidelijk leesbaar zijn of het ontbreken van huisnummers in strijd is met artikel 41 van de ‘Politieverordening ter beteugeling van overlast’ oftewel het GAS-reglement van stad Genk.

Huisnummer aanvragen

Als toekomstige bouwer kan je informeren naar het juiste (toekomstige) huisnummer van je pand.

Bij nieuwbouwwoningen staat het voorlopige huisnummer al vermeld in de stedenbouwkundige vergunning. Dit geldt ook voor nieuwbouwappartementen en meergezinswoningen met als extra bijlage de toekenning van de voorlopige busnummers.