Huwelijk in het buitenland aangeven

Wat doen als je in het buitenland getrouwd bent?

Na de voltrekking van een huwelijk in het buitenland moet je hiervan een vermelding laten opnemen in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Indien je de Belgische nationaliteit bezit, beschik je ook over de mogelijkheid om de buitenlandse huwelijksakte te laten opnemen in DABS (databank akten burgerlijke stand). Hierdoor zal deze DABS akte dezelfde waarde krijgen als de akte opgesteld in het buitenland. Indien je dan in een procedure in België ooit nog een uittreksel nodig hebt, kan je dat hier opvragen en niet meer in het buitenland.

Opgelet! Vóór de vermelding van het huwelijk in het bevolkings- of vreemdelingenregister of de overschrijving in het register van de Burgerlijke Stand, wordt eerst nagegaan of het in het buitenland voltrokken huwelijk kan erkend worden overeenkomstig de regels van het Internationaal Privaatrecht. Zo zal men nagaan of de rechten van beide betrokkenen niet werden geschonden, of er voldaan is aan de leeftijdsvoorwaarden enz.

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

Een uittreksel uit de buitenlandse huwelijksakte is voldoende voor aanpassing van het dossier in de bevolkingsregisters. Dit document moet wel in een aantal gevallen, wanneer een wet dit voorziet, gelegaliseerd te zijn. Je vraagt dit best vooraf na.

Wil je de akte laten overschrijven, dan moet je een voor eensluidend afschrift van de buitenlandse huwelijksakte voorleggen. Dit moet voorzien van de nodige legalisaties. Je moet er ook een vertaling bijvoegen van de buitenlandse documenten naar het Nederlands door een beëdigd vertaler in België