Huwelijksjubilea, priester- of kloosterjubilea of viering 100-jarige

Voor alle Genkse koppels die een gouden (50 jaar), diamanten (60 jaar), briljanten (65 jaar), platina (70 jaar), albasten (75 jaar) of eiken (80 jaar) bruiloft vieren, voorziet het stadsbestuur van Genk een geschenk en de eventuele aanwezigheid van een lid van het College van Burgemeester en Schepenen.

Hetzelfde geldt voor klooster- en priesterjubilea. 

Ook als je de leeftijd van 100 jaar bereikt, krijg je een geschenk van het stadsbestuur.

De geschenken zijn voor iedere categorie vooraf vastgesteld en worden maximum zes maanden ter beschikking gehouden vanaf de datum van het jubileum. Daarna vervalt het recht op het geschenk.

Alle jubilarissen ontvangen via het stadsbestuur ook felicitaties van het koningshuis.