Identiteitsbewijs voor een niet-Belgisch kind

Het identiteitsbewijs -12 jaar is een officieel identiteitsdocument voor niet-Belgische kinderen jonger dan 12 jaar. Het wordt alleen op aanvraag afgeleverd omdat het bezit ervan niet verplicht is.

De geldigheidstermijn bedraagt 2 jaar of tot het kind 12 jaar wordt. Het kind waarvoor de aanvraag gebeurt moet aanwezig zijn, vergezeld van de moeder, de vader of de wettelijke voogd.
Het kartonnen pasje bevestigt dat het kind verblijfsrecht heeft voor een periode langer dan 3 maanden. Het bevat alle identiteitsgegevens en een foto van het kind.

Dit identiteitsdocument behoort toe aan het kind en moet met het kind meegaan wanneer het elders verblijft. Het identiteitsbewijs -12 jaar wordt onmiddellijk bij aanvraag vervaardigd en afgeleverd. Het identiteitsdocument kan worden aangevraagd door de moeder, de vader of de wettelijke voogd.

Bedrag

€ 2,00

Wat meebrengen

Een ouder of voogd komt samen met het kind op afspraak naar de Afdeling Burgerzaken.

Verder is een recente pasfoto van het kind nodig voor aanmaak van het identiteitsbewijs.