Polio - bewijs van inenting

Elk kind moet op de leeftijd van 18 maanden ingeënt zijn tegen polio. Het stadsbestuur is verplicht een register bij te houden om vast te stellen welke kinderen niet aan de verplichting voldoen. Die informatie wordt overgemaakt aan de gezondheidsinspectie.

Als je naar Genk verhuisde vanuit een andere Belgische gemeente of het buitenland, wordt voor de kinderen tot 5 jaar nagegaan of ze ingeënt zijn.

Procedure

Geef het bewijs van inenting af aan de onthaalbalie van het stadhuis.