Polio - bewijs van inenting

De inenting tegen poliomyelitis (kinderverlamming) is voor alle jonge kinderen wettelijk verplicht (Koninklijk Besluit van 26 oktober 1966). Zonder medisch bezwaar moet deze inenting gebeuren vóór de leeftijd van 18 maanden. Wie dit niet doet is strafbaar.

De verplichte vaccinatie omvat de drie inentingen toe te dienen op 2, 4 en 13-18 maanden, rekening houdend met een minimum tijdspanne van 8 weken tussen de eerste en de tweede polio-inenting. Het gebruik van gecombineerde vaccins verdient de voorkeur, omdat dit ook andere aanbevolen vaccins voor zuigelingen omvat. Het vaccinatieschema met een gecombineerd poliovaccin omvat vier dosissen vaccin op 2, 3, 4 en 13 maanden.

Spreek erover met uw arts.

Procedure

Een kindje kan gevaccineerd worden in een consultatiebureau van Kind en Gezin (tot 3 jaar), bij de huisarts of bij de kinderarts.

Het poliovaccin en het gecombineerd IPV-DTP-vaccin worden gratis ter beschikking gesteld door de Vlaamse Gemeenschap. In een consultatiebureau van Kind en Gezin is de inenting gratis. Bij de huisarts of kinderarts betaal je alleen het consult.

Afhandeling

Na de laatste dosis (op 15 maanden) vult de arts die de baby heeft gevaccineerd een vaccinatieattest in. Dit attest bezorg je binnen de 15 dagen na de laatste inenting aan het stadsbestuur. Dat kan door het attest van inenting af te geven aan de onthaalbalie van het stadhuis of het attest te mailen naar sociaal.welzijn@genk.be.