Wat is 'Woonproject In de Bres'?

Stad Genk geeft in 2019 13 bouwgronden in erfpacht in de Bresserstraat en de Loofstraat. Op deze gronden start Machiels Building Solutions nog dit jaar met de verkoop van tien grondgebonden woningen en zes tweewoonsten in houtskeletbouw. De grond hoeven de kopers van een woning niet aan te kopen: die 'pachten' ze gewoon. Hun voordeel? Erfpacht is financieel een stuk voordeliger dan de aankoop van een stuk grond, waardoor de maandelijkse kostprijs gevoelig lager ligt. Zo wordt het ook voor jonge mensen financieel haalbaar om vlakbij het centrum een energiezuinig huis te kopen. Met deze vernieuwende aanpak wil de stad betaalbaar wonen mogelijk maken.

Het woonproject 'In de Bres' is een vernieuwend project dat zich richt op jonge mensen met een bescheiden koopbudget. 16 koopwoningen in houtskeletbouw en laag E-peil worden aangeboden op een toplocatie in Genk (Bresserstraat). De stad Genk heeft er 13 kavels in eigendom, de woningen worden gebouwd door Machiels Building Solutions. De kavels worden echter niet verkocht, maar verpacht. Zo besparen jonge kopers een grote som op de aankoop van de bouwgrond en kunnen ze sneller een eigen woning kopen.

Voor wie?

Mensen die nog geen eigen woning hebben, kunnen steeds moeilijker een nieuwbouwwoning verwerven. De hoge bouwkosten en grondprijzen duwen de kostprijs van een woning sterk omhoog. De stad Genk wil deze mensen, en de jonge generatie in het bijzonder, een duwtje in de rug geven. Dat doet ze door zelf een woonproject te starten met een ontwikkelaar, maar zonder haar grondaandelen te verkopen. De kopers van zo'n woning hoeven geen dure grond te kopen, maar pachten deze. De kostprijs voor de erfpacht ligt een stuk lager dan de kostprijs voor de lening van de bouwgrond. Dit zorgt ervoor dat energiezuinige woningen binnen het budget komen van jonge gezinnen op de woonmarkt, die een eigen woning zoeken.

Voorwaarden

De toekenning van de kavels loopt via een toewijzingsreglement met punten en is gebonden aan een aantal voorwaarden.

Op het moment van de toewijzing mogen de kandidaat-erfpachters geen volle eigendom of vruchtgebruik hebben op een woning of een bouwgrond, noch een hypothecaire lening hebben lopen. Je vindt hier snel alle info over voorwaarden.

Voorrang voor jonge Genkenaren

Naast de inschrijvingsvoorwaarden gelden nog drie voorrangsregels volgens: 

  1. leeftijd: kandidaat-erfpachters jonger dan 35 jaar krijgen voorrang, 
  2. het gezamenlijk belastbaar inkomen van de kandidaten,
  3. de lokale binding met Genk.

Na de erfpacht

De grond blijft in handen van stad Genk, de kandidaat-koper betaalt voor het gebruik. Na 99 jaar beslist de stad wat er met de gronden gebeurt. Ofwel wordt de erfpacht vernieuwd, ofwel neemt stad Genk de gebouwen over aan de geschatte waarde. Dat is nu al bepaald, om de pachters zekerheid te geven. Vast staat dat dit project veel potentieel heeft. Wonen is nu éénmaal duur en de beschikbare ruimte schaars. Die omstandigheden dwingen de stad om vernieuwend te denken en handelen.

Procedure

Via een inschrijvingsformulier kan je je kandidatuur indienen zolang de inschrijvingsperiode loopt. Daarna volgt de toewijzing van aan de weerhouden kandidaten, volgens rangschikking en voor zover er woningen beschikbaar zijn.