Info voor huisartsen, CRA's en directieleden

De gemeenten As, Genk en Zutendaal slaan samen met de eerstelijnszone Kemp en Duin de handen in mekaar om iedereen die dit wenst van een vaccin te voorzien. Zo ook de niet-mobiele personen die niet in het vaccinatiecentrum geraken.

Je kan als huisarts, CRA of directielid vaccins bestellen om je niet-mobiele patiënten zelf te vaccineren. Enkel zorgcollectiviteiten zonder CRA kunnen een mobiel team aanvragen om patiënten te laten vaccineren.

Je kan als arts, CRA of directielid steeds contact opnemen met pm.vaccinatie@elzkempenduin.be

Aanvragen vaccinatie