Wettelijke verplichtingen

Informatieplicht

Als organisatie ben je verplicht om de volgende informatie mee te delen aan de vrijwilliger:

  • de doelstelling van de organisatie;
  • het juridisch statuut van de organisatie (vzw, openbare instelling, feitelijke vereniging...);
  • de verzekeringen die werden afgesloten voor vrijwilligers (zie gratis verzekering voor vrijwilligerswerk);
  • de kostenvergoeding die de organisatie voorziet;
  • de geheimhoudingsplicht van de vrijwilliger;

Bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk kan je steeds terecht voor meer info.

 

Verzekeringsplicht

Het risico dat een vrijwilliger loopt, moet door de organisatie waarvoor het werk wordt verricht, worden verzekerd. De vrijwilligerswet maakt vrijwilligers immuun. Dat betekent dat de organisatie aansprakelijk is wanneer een vrijwilliger schade veroorzaakt.

Deze organisaties hebben verzekeringsplicht:

  • vzw's
  • koepelorganisaties en hun afdelingen
  • openbare besturen
  • feitelijke verenigingen met personeel

Feitelijke verenigingen zonder koepel en zonder personeel hebben géén verzekeringsplicht. Hun vrijwilligers zijn dan ook niet immuun.

Wanneer een vrijwilliger telkens dezelfde fout of een zware fout maakt of bedrog pleegt, dan kan die zelf aansprakelijk worden gesteld bij schade. 

Onder bepaalde voorwaarden kan je vrijwilligers ook gratis verzekeren.