Inschrijven in het secundair onderwijs

Zoek vrije plaatsen

Inschrijvingen voor schooljaar 2021 - 2022
Naargelang het pandemieniveau zal een inschrijving op school of op afstand plaatsvinden.

Wanneer kan ik inschrijven?

Hoe kan ik inschrijven?

Vrije plaatsen?

Wat doe ik als een school mij niet inschrijft?

Wanneer kan ik inschrijven voor het lopende schooljaar?

 • Inschrijvingen voor het lopende schooljaar: geen inschrijvingsperiodes van toepassing.

  Neem contact op met de betreffende school.

Wanneer kan ik inschrijven voor schooljaar 2022-2023?

 • Secundair Onderwijs

 • 1ste jaar SO: Voorrang broers en zussen en kinderen van personeel
  Maandag 14 tem vrijdag 25 februari 2022
 • 1ste jaar SO: Voorrang indicator en niet-indicatorleerlingen
  maandag 7 maart tem vrijdag 18 maart 2022
 • Iedereen kan inschrijven.

  Ouders informeren de school over de schooltoelage (Groeipakket) en diploma van de moeder. De bedoeling is dat alle kinderen gelijke kansen krijgen om zich in te schrijven.

 • Alle jaren SO: Vrije inschrijvingen
  Eerste dag na de paasvakantie - vanaf dinsdag 19 april 2022


 • Buitengewoon Secundair Onderwijs

 • Voorrang broers en zussen en kinderen van personeel
  Maandag 14 tem vrijdag 25 februari 2022
 • Vrije inschrijvingen
  Vanaf maandag 7 maart 2022

Hoe kan ik inschrijven?

Wat zijn de richtlijnen in het kader van Covid-19?

 • De inschrijvingen in het basis- en secundair onderwijs gebeuren sinds september opnieuw fysiek en bijgevolg chronologisch.
 • De inschrijvingen kunnen dus op school gebeuren.

Wil je weten in welke secundaire scholen in nog vrije plaatsen zijn?


Zoek vrije plaatsen

Wat doe ik als een school mij niet inschrijft?

De school is verplicht om je een weigeringsdocument te bezorgen wanneer ze je niet inschrijven. Geeft de school het bewijs niet uit zichzelf, vraag er dan naar. Met dit document kan jij bewijzen dat je je probeerde in te schrijven. Het komt bijvoorbeeld van pas als er een plaats vrijkomt in diezelfde school. Of als je bemiddeling wil vragen bij het Lokaal Overleg Platform (LOP).

 • Het LOP is een overlegplatform waar verschillende partners samen werken aan gelijke onderwijskansen en elke vorm van uitsluiting en discriminatie willen tegengaan.
 • Volgende partners zitten samen in het LOP in Genk: directies van scholen, CLB, ouders, etnisch-culturele minderheden, kinderopvang, Gigos, stad Genk, kansarmen, onthaalbureau en het OCMW.
 • Het LOP bemiddelt in moeilijke situaties, als iemand dat vraagt. Zo zal het LOP jou helpen als een school weigert om je kind in te schrijven. Het LOP kijkt dan na of er echt geen plaats is. Of het zoekt samen met jou een andere, gepaste school. Als er na de bemiddeling geen gepaste oplossing is, dan kan je een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten.
 • LOP SECUNDAIR ONDERWIJS GENK
  Nihal Demir – voorzitter
  Lies Zaenen – deskundige

De informatie over inschrijvingen en vrije plaatsen op deze website valt onder de verantwoordelijkheid van het Lokaal Overleg Platform (LOP) Genk.

Contact Lokaal Overlegplatform (LOP) Genk

GSM: 0499 59 43 65

E-mail: lies.zaenen@ond.vlaanderen.be