Inschrijven in het secundair onderwijs

Zoek vrije plaatsen

Inschrijvingen voor schooljaar 2021 - 2022
Naargelang het pandemieniveau en de daaraan verbonden kleurcodes zal een inschrijving op school of op afstand plaatsvinden.
Wil je weten welke code van toepassing is? Neem dan een kijkje op de website van onderwijs Vlaanderen.

Wanneer kan ik inschrijven?

Hoe kan ik inschrijven?

Vrije plaatsen?

Wat doe ik als een school mij niet inschrijft?

Wanneer kan ik inschrijven voor schooljaar 2021-2022?

Secundair Onderwijs

 • 1st jaar SO - Voorrang broers en zussen en kinderen van personeel): Maandag 1 t.e.m. vrijdag 12 februari 2021
 • 1ste jaar SO - Voorrang indicator en niet-indicatorleerlingen: Maandag 1 maart t.e.m. woensdag 31 maart 2021
  Iedereen kan inschrijven. Ouders informeren de school over schooltoelage (Groeipakket) en diploma van de moeder. De bedoeling is dat alle kinderen gelijke kansen krijgen om zich in te schrijven.
 • Alle jaren SO - Vrije inschrijvingen: Eerste dag na de paasvakantie - vanaf maandag 19 april 2021

Buitengewoon Secundair Onderwijs

 • Voorrang broers en zussen en kinderen van personeel: Maandag 1 t.e.m. vrijdag 12 februari 2021
 • Vrije inschrijvingen: Vanaf maandag 1 maart 2021

Hoe kan ik inschrijven?

Wat zijn de richtlijnen in het kader van Covid-19?

Vanwege de richtlijnen in het kader van Covid-19 is een rondleiding op school niet altijd mogelijk. Onderstaande informatie kan je een eind op weg helpen.

Naargelang het pandemieniveau en de daaraan verbonden kleurcodes zal een inschrijving op school of op afstand plaatsvinden.

 • Code groen: je kan op school inschrijven
 • Code geel: je kan op school inschrijven
 • Code oranje: je kan alleen vanop afstand inschrijven
 • Code rood: je kan alleen vanop afstand inschrijven

Wil je weten welke code van toepassing is? Neem dan een kijkje op de website van onderwijs Vlaanderen.

Hoe verloopt een inschrijving vanop afstand (digitaal)?

Neem een kijkje op de overzichtspagina van alle secundaire scholen van Genk. Je vindt hier een overzicht van de contactgegevens per school.

 • De secundaire scholen in Genk organiseren de inschrijvingen digitaal.
 • Ga naar de website van de school van je keuze. Je vindt er de link naar het inschrijfformulier.
 • Lukt dit niet? Contacteer de school. De school bekijkt dan samen jou hoe het wel kan: op afspraak (indien het kan), via telefoon, per mail of per post!

Inschrijvingen gebeuren chronologisch, het moment waarop je het formulier invult is dus bepalend.
- Is er nog plaats? De school contacteert je om de inschrijving samen jou te overlopen.
- Is er geen plaats? De school stuurt je binnen de vier kalenderdagen een weigeringsdocument.

Wil je weten in welke secundaire scholen in nog vrije plaatsen zijn?


Zoek vrije plaatsen

Wat doe ik als een school mij niet inschrijft?

De school is verplicht om je een weigeringsdocument te bezorgen wanneer ze je niet inschrijven. Geeft de school het bewijs niet uit zichzelf, vraag er dan naar. Met dit document kan jij bewijzen dat je je probeerde in te schrijven. Het komt bijvoorbeeld van pas als er een plaats vrijkomt in diezelfde school. Of als je bemiddeling wil vragen bij het Lokaal Overleg Platform (LOP).

 • Het LOP is een overlegplatform waar verschillende partners samen werken aan gelijke onderwijskansen en elke vorm van uitsluiting en discriminatie willen tegengaan.
 • Volgende partners zitten samen in het LOP in Genk: directies van scholen, CLB, ouders, etnisch-culturele minderheden, kinderopvang, Gigos, stad Genk, kansarmen, onthaalbureau en het OCMW.
 • Het LOP bemiddelt in moeilijke situaties, als iemand dat vraagt. Zo zal het LOP jou helpen als een school weigert om je kind in te schrijven. Het LOP kijkt dan na of er echt geen plaats is. Of het zoekt samen met jou een andere, gepaste school. Als er na de bemiddeling geen gepaste oplossing is, dan kan je een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten.
 • LOP SECUNDAIR ONDERWIJS GENK
  Nihal Demir – voorzitter
  Lies Zaenen – deskundige

De informatie over inschrijvingen en vrije plaatsen op deze website valt onder de verantwoordelijkheid van het Lokaal Overleg Platform (LOP) Genk.