Inschrijven in het secundair onderwijs

AANMELDEN SECUNDAIR ONDERWIJS - KLIK HIER

Hoe kan ik inschrijven?

Je kind inschrijven in het eerste leerjaar A of B in het secundair onderwijs

Je kind inschrijven in het gewoon secundair onderwijs – vanaf het 2de jaar

Je kind inschrijven in het buitengewoon secundair onderwijs

Wil je weten in welke secundaire scholen in nog vrije plaatsen zijn?

Wat doe ik als een school mij niet inschrijft?

Hoe kan ik inschrijven?

Wil je je kind inschrijven in het eerste leerjaar A of B in het secundair onderwijs?

Dat gebeurt via online aanmelden en inschrijven voor het schooljaar 2023-2024.

De inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024 verlopen voor deze kinderen anders.
De Vlaamse Overheid verplicht een aanmeldsysteem voor scholen die een maximum aantal leerlingen bepalen. In Genk kiezen alle scholen van het basis- en secundair onderwijs voor hetzelfde systeem. Zo blijven we kwaliteitsvol onderwijs bieden.

Je zal je kind eerst aanmelden en nadien inschrijven!

Wil je je kind inschrijven in het eerste leerjaar A of B in het secundair onderwijs?

 1. Voordat je kan inschrijven meld je je kind aan.
 2. Tussen 27 maart en 21 april 2023 klik je op deze link om je kind aan te melden: Aanmelden Secundair Onderwijs 
 3. Je vult je gegevens in en je duidt de school of scholen aan waar je je kind wilt inschrijven.
 4. Tussen 21 april en 15 mei 2023 verwerkt het systeem je gegevens. Je ontvangt ten laatste op 15 mei een ticket.
 5. Van 16 mei tot 12 juni 2023 maak je een afspraak met de school die op het ticket staat om je kind in te schrijven.

LET op: Als je je kind niet aanmeldt via het systeem, kan je je kind vrij inschrijven vanaf 16 mei 2023, als er nog een plek vrij is in de school van jouw keuze. Hiervoor maak je een afspraak met de school.

 

Wil je je kind inschrijven in het gewoon secundair onderwijs – vanaf het 2de jaar?

De inschrijvingen verlopen niet anders, je moet je kind dus niet eerst aanmelden en dan inschrijven. Alle scholen in Genkse scholen hanteren nog steeds het systeem inschrijven.

Enkele aandachtspunten:

 • De inschrijvingen gebeuren op school (fysiek) en verlopen chronologisch.
 • Een inschrijving is pas definitief wanneer het schoolreglement en het pedagogisch project ondertekend is.
 • Heb je vragen? Neem dan zeker contact op met de school van je keuze.


Start inschrijvingen
Eerste dag na de paasvakantie - vanaf maandag 17 april 2023

Wil je je kind inschrijven in het buitengewoon secundair onderwijs?

Voorrang broers en zussen en kinderen van personeel
Info volgt.

Vrije inschrijvingen
Info volgt.

Wil je weten in welke secundaire scholen er nog vrije plaatsen zijn?


Zoek vrije plaatsen

Wat doe ik als een school mij niet inschrijft?

De school is verplicht om je een weigeringsdocument te bezorgen wanneer ze je niet inschrijven. Geeft de school het bewijs niet uit zichzelf, vraag er dan naar. Met dit document kan jij bewijzen dat je je probeerde in te schrijven. Het komt bijvoorbeeld van pas als er een plaats vrijkomt in diezelfde school. Of als je bemiddeling wil vragen bij het Lokaal Overleg Platform (LOP).

 • Het LOP is een overlegplatform waar verschillende partners samen werken aan gelijke onderwijskansen en elke vorm van uitsluiting en discriminatie willen tegengaan.
 • Volgende partners zitten samen in het LOP in Genk: directies van scholen, CLB, ouders, etnisch-culturele minderheden, kinderopvang, Gigos, stad Genk, kansarmen, onthaalbureau en het OCMW.
 • Het LOP bemiddelt in moeilijke situaties, als iemand dat vraagt. Zo zal het LOP jou helpen als een school weigert om je kind in te schrijven. Het LOP kijkt dan na of er echt geen plaats is. Of het zoekt samen met jou een andere, gepaste school. Als er na de bemiddeling geen gepaste oplossing is, dan kan je een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten.
 • LOP SECUNDAIR ONDERWIJS GENK
  Nihal Demir – voorzitter
  Rina Dewulf – deskundige

De informatie over inschrijvingen en vrije plaatsen op deze website valt onder de verantwoordelijkheid van het Lokaal Overleg Platform (LOP) Genk.

Contact Lokaal Overlegplatform (LOP) Genk

GSM: 0499 86 49 30

E-mail: Rina.Dewulf@ond.vlaanderen.be