Internationaal congres en Natuurfestival Genk.Stad vol van natuur 2022 - afgelopen

Van 28 april tot 1 mei 2022 vond in Genk een internationaal natuurfestival plaats. Onder de koepel ‘Genk. Stad Genk vol van natuur’ hoste onze stad het internationaal congres ‘Connecting Nature Impact Summit’ én een Genks natuurfestival.

Connecting Nature

Connecting Nature was 1 van de 4 grootschalige Europese Horizon2020-gefinancierde onderzoeksprojecten rond ‘Nature-Based Solutions’; natuurlijke oplossingen die ecologische, sociale en economische meerwaarde creëren. Het project telde meer dan 30 partners en resulteerde in de implementatie van grootschalige ‘Nature Based Solutions’ in 10 Europese steden en een wereldwijd programma voor capaciteitsopbouw, genaamd ‘Urban by Nature’. Stad Genk maakte als ‘frontrunner city’ deel uit van dit Europese onderzoeksproject en kon zo extra inzetten op de ontwikkeling van de Stiemervallei.

Meer info: www.connectingnature.eu

Connecting Nature Impact Summit

De ‘Connecting Nature Impact Summit, Genk’ rondt vijf jaar onderzoek en innovatie af rond Nature Based Solutions. Tijdens de Summit werden de resultaten van dit onderzoek voorgesteld en de impact van het project en van naturebased solutions in de verf gezet.

Internationaal geronommeerde sprekers zoals professor Jan Rotmans, Li An Phoa, innovatiebiologe Leen Gorissen, leden van het Connecting Nature Consortium, afgevaardigden vanuit de Europese commissie; maar ook belangrijke lokale voortrekkers zoals Ignace Schops (directeur Nationaal Park Hoge Kempen), Joke Quintens (social designer) en Filip Vanlommel (directeur De Winning) maakten deel uit van een bijzonder boeiend programma.

In een mix van workshops, presentaties, rondetafelgesprekken, een tentoonstellingsruimte en netwerkmomenten konden de aanwezige 200 deelnemers vanuit heel Europa ervaringen en kennis uitwisselen. Online volgden nog eens 700 geïnteresseerden het congres.

Meer info, zoals video's en presentaties van de summit vind je hier.

Genk. Stad vol van natuur

Meer dan ooit moeten we de natuur omarmen en werken aan de groene steden van morgen. 'Genk. Stad vol van natuur’ was daarom niet alleen een congres maar ook een natuurfestival voor de Genkenaar, met heel wat out-doorbeleving op verschillende locaties in Genk. Zo konden de Genkenaren de impact en de waarde van natuur ervaren op heel wat verschillende manieren.

Op meer dan 20 locaties werden meer dan 40 activiteiten georganiseerd door stad Genk, maar ook door heel wat partners zoals Natuurpunt Genk, eetcafé Mijn Zus en ik, Imkerij 't Fleurtje, Labiomista, Heempark Genk, Stiemerlab, Emile Van Dorenmuseum, Minewine, Plukraak, Tuinrangers Genk, Stiemerhub ...

30/30/30 Natuurlijk

Ook het gekende concept 30/30/30 liet zich inspireren door dit festival en organiseerde '30/30/30-Natuurlijk'. Gekoppeld aan het programma van het festival werd op 14 van de 23 locaties een kort akoestisch optreden voorzien door Genkse muzikanten. Zowel voor de deelnemers als de muzikanten was dit een bijzondere ervaring. Een muzikant vond het zo inspirerend dat hij het ook de moeite had gevonden om helemaal alleen in de natuur te kunnen spelen. Rond 16u30 verzamelden alle muzikanten zich op het marktplein voor een unieke, grote jamsessie.