Internationaal rijbewijs

Is je rijbewijs geldig in het buitenland?

Je Belgisch rijbewijs is geldig in de Europese Economische Ruimte (EER). Dat zijn de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen.

In verschillende landen buiten de Europese Unie wordt het Belgisch rijbewijs echter niet erkend. In dat geval heb je een internationaal rijbewijs nodig.

Let wel op! Het in België afgeleverde internationale rijbewijs kan je niet als geldig rijbewijs gebruiken in België zelf. Het vervangt het Belgisch rijbewijs hier niet. Het is ook niet geldig als je als Belg in een ander land woont en je het daar wil gebruiken. Je moet in dat geval een rijbewijs aanvragen van het land waar je woont.

Het internationaal rijbewijs is alleen geldig als het vergezeld is van je Belgisch rijbewijs.

Bedrag

€ 22,00

Wat meebrengen

Om een internationaal rijbewijs aan te vragen moet je volgende documenten voorleggen:

  • je huidige rijbewijs;
  • je bewijs van identiteit;
  • een recente pasfoto. De pasfoto moet van goede kwaliteit zijn en voldoen aan de normen van de fotomatrix.