Internationaal rijbewijs

Is je rijbewijs geldig in het buitenland?

Je Belgisch rijbewijs is geldig in de Europese Economische Ruimte (de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen).

Reis je naar een land dat jouw Belgisch rijbewijs niet erkent, vraag dan een internationaal rijbewijs aan. Dit is 3 jaar geldig.

Let op!

  • Als Belg moet je altijd je Belgisch rijbewijs tonen. In België mag je alleen met een internationaal rijbewijs rondrijden als je niet bent ingeschreven in België.
  • Woon je als Belg in een ander land dan moet je een rijbewijs aanvragen van het land waar je woont. Het internationaal rijbewijs dat je in België hebt aangevraagd, is dan niet geldig.
  • Het internationaal rijbewijs moet steeds vergezeld zijn van je Belgisch rijbewijs.

Procedure

Het internationaal rijbewijs wordt afgegeven aan de houder van een Belgisch rijbewijs. Het kan ook worden afgegeven aan een derde op voorwaarde dat hij/zij een getekende volmacht en een identiteitsdocument van de houder meebrengt. Het internationaal rijbewijs moet ondertekend worden door de houder.

Je krijgt je internationaal rijbewijs onmiddellijk mee.

Bedrag

€ 26,00

Opgelet: prijzen geldig tot herziening

Wat meebrengen

Om een internationaal rijbewijs aan te vragen moet je volgende documenten voorleggen:

  • je huidige rijbewijs;
  • je identiteitsbewijs;
  • 1 recente en sterk gelijkende pasfoto van goede kwaliteit die voldoet aan de normen van de fotomatrix (biometrie: neutraal vooraanzicht, niet lachen, geen tanden zichtbaar, geen reflectie van brilglazen, ogen vrij, geen attributen of haren in het gezicht).