Je terras op openbaar domein aanvragen

Je terras op openbaar domein aanvragen

Voor het plaatsen of wijzigen van een terras is een voorafgaande schriftelijke machtiging van College van Burgemeester en Schepenen vereist. Dit terras wordt via vergunning verleend op naam van de natuurlijke persoon die instaat voor de uitbating en is geldig per uitbating.

Je kan kiezen om je terrasvergunning voor het zomerseizoen aan te vragen of voor zowel zomer- als winterseizoen.

  • Zomerseizoen: van 1 maart tot 1 november
  • Winterseizoen: van 1 november tot 1 maart

Vraag je ook een vergunning aan voor het winterseizoen? Dan is het de bedoeling dat je dit winterterras ook effectief gebruikt en uitbaat.

Voor een permanent vaste constructie moet je, naast de terrasvergunning, ook een omgevingsvergunning aanvragen.

Ook voor bijzondere gelegenheden (eenmalige evenementen…) kunnen tijdelijke constructies en/of terraselementen aangevraagd worden via een afzonderlijke aanvraag.

Procedure

Uitbaters die een nieuw terras willen inrichten of een bestaand terras willen vernieuwen, moeten hiervoor op voorhand concrete plannen uitwerken. Je kan een afspraak maken via terrasvergunningen@genk.be.

Zorg ervoor dat jouw aanvraag volledig is zodat de diensten hier onmiddellijk mee aan de slag kunnen gaan.

Voor een terras op openbaar domein:

  • Afmetingen (L x B) van het gewenste terras
  • Beschrijving materiaalgebruik, kleur, foto’s en technische specificaties van de gewenste aankleding (versiering, verlichting, verwarming…)
  • Situatieschets van de ligging van het gewenste terras, inclusief alle aanwezige elementen in een straal van 2 meter rond het gevraagde terras (bvb aanduiding voetpad, straatmeubilair, straatverlichting…)
  • Minstens 1 relevante foto van de in gebruik te nemen oppervlakte en het aangrenzend pand of gebied
  • Berekening van de maximale bezetting, zowel op het terras als in het gebouw van de uitbating.

Houd er rekening mee dat de aanvraag even kan duren. Dat komt omdat jouw aanvraag door zowel interne als externe diensten, zoals politie en brandweer, geëvalueerd wordt.

De terrasvergunning wordt per mail bezorgd na goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag van een terrasvergunning en inname openbaar domein d.m.v. een terras is gratis.

Voorwaarden bij een terrasvergunning

Terrasvergunning op naam

De terrasvergunning is geldig voor jouw uitbating op jouw naam, en is geldig voor onbepaalde duur tenzij anders bepaald.

Elke wijziging met betrekking tot de afgeleverde vergunning moet gemeld worden.

Beslis je dat je het terras toch niet meer zal uitbaten, of wordt de zaak stopgezet of overgenomen? Geef dan een seintje op terrasvergunningen@genk.be.

Handhaving

Het niet naleven van de voorwaarden gekoppeld aan de terrasvergunning kan leiden tot intrekking van de vergunning. Bovendien kan iedere overtreding van de algemene politieverordening aanleiding geven tot het opleggen van een gemeentelijke administratieve sanctie.

De handhavingsprocedure is raadpleegbaar in het terrasreglement.

Bekijk het terrasreglement

Beschikbaarheid van het openbaar domein voor terrassen

Het terras kan steeds op eenvoudig verzoek hiertoe vanwege de burgemeester of politie voor bepaalde tijd geheel of gedeeltelijk moeten worden ontruimd (bvb bij evenementen, werken, …). De vergunning voor een terraszone kan steeds worden aangepast of herroepen in functie van een aanpassing aan het openbaar domein.

In de terrasvergunning kunnen voorwaarden worden opgelegd die toelaten andere activiteiten (markten, kermissen, stoeten, evenementen, braderieën etc) te organiseren.


Vraag je terras aan