Juni: Jo Scheepers en Leo Bijnens

In Genk zetten veel vrijwilligers zich in om Fair Trade te promoten binnen hun vereniging. Wij spraken twee vrijwilligers die zich elk op hun manier inzetten om Fair Trade in Genk een gezicht te geven.

Leo Bijnens is sinds jaar en dag het gezicht van de Genkse wereldwinkel. Hij regelt hoofdzakelijk de praktische werking van de wereldwinkel zoals de bestellingen. Hij ziet ook regelmatig Genkse verenigingen die naar de wereldwinkel komen voor hun leden: “Broederlijk Delen heeft samen met de wereldwinkel ontbijtpakketten gemaakt om voor haar werking te verkopen ”, weet Leo ons te vertellen, “ maar ook Samana –het vroegere Ziekenzorg- maakt geschenkjes voor haar leden. De mooie verpakking is zeker het handelsmerk van onze wereldwinkel.” Ook voor recepties weten de verenigingen de wereldwinkel te vinden. De lekkere wijnen, chips en fruitsappen zullen daar zeker voor iets tussen zitten.

Jo Scheepers is de voorzitter van de adviesraad 55+ van de stad Genk. Deze raad vormt als het ware de voelsprieten van de stad om de noden van de iets oudere Genkenaar in kaart te brengen en aan het beleid door te geven. “Bij onze raad zijn 27 verenigingen betrokken, maar ook niet-georganiseerde Genkenaren zijn erbij aangesloten.”, vertelt Jo. “We adviseren de stad over thema’s zoals wonen, gezondheid, vrije tijd en dergelijke, maar ook de stedelijke subsidiereglementen worden in onze adviesraad besproken. Via die weg kunnen we ervoor zorgen dat verenigingen die Fair Trade gebruiken bij activiteiten extra gesteund worden. Jammer dat deze stimulans nu is weggevallen. Maar we zullen dit als adviesraad opnieuw op de agenda plaatsen. Ook kunnen we er een artikeltje over laten opnemen in de Horizon. Want er zijn zeker verenigingen die aandacht besteden aan Fair Trade bij het organiseren van activiteiten voor hun leden. Op die manier kan ook een adviesraad van de stad haar steentje bijdragen om meer Fair Trade bij de verenigingen ingang te doen vinden.”