Kermissen in Genk - aanvraag standplaats

Indien je een standplaats wenst op één van de Genkse openbare kermissen moet je hiervoor een schriftelijke aanvraag indienen. Deze aanvraag moet je aangetekend sturen naar Dienst Economie, Cel Markten & Foren ofwel tegen ontvangstbewijs afleveren bij dezelfde dienst.

Voor een standplaats op de kermissen word je als kandidaat aanvrager, na goedkeuring van de officiële aanvraag en mits die vergezeld is van de nodige documenten, in een wachtregister geplaatst. Bij het vrijkomen van abonnementsplaatsen op de Genkse kermissen worden deze in volgorde ingevuld met kandidaten van het wachtregister.

Het kermisreglement kan je op deze pagina downloaden.

Bedrag

Alleen de Genkse 1-mei kermis is betalend à rato van € 60,00 per meter front.

In bijlage vind je het belastingreglement inzake de 1 meikermis.

Wat meebrengen

Nodige documenten:

  • een machtiging kermisactiviteit;
  • een bewijs van verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en brand;
  • een attest van elektrische-, gas-, brandblusser en brandkeuring;
  • aan attest van de eetwareninspectie (indien van toepassing);
  • een attest van technische inspectie;
  • een attest van risicoanalyse;
  • een attest van opstelling.