Kermissen in Genk - aanvraag standplaats

Wens je een standplaats op één van de Genkse openbare kermissen? Vraag dit dan schriftelijk aan

  • per mail aan economie@genk.be
  • per brief aan Stad Genk, Afdeling Economie, Cel Markten & Kermissen, Stadsplein 1, 3600 Genk
  • per aflevering tegen ontvangstbewijs bij dezelfde dienst.

Bij het vrijkomen van abonnementsplaatsen komen de kandidaten in aanmerking die voldoen aan de voorgelegde criteria voor deze standplaats (o.a. specialisatie, afmetingen).

BLAUWE ZONES 2022:

Volgende standplaatsen zijn beschikbaar voor de duur van de kermis. Stel je kandidaat vóór 25 februari 2022:

1 mei-kermis:

- standplaatsnummer 21, specialisatie "ballenspel", 6 lopende meter breedte

- standplaatsnummer 50, specialisatie "type A of B", 16 lopende meter breedte, 16 meter diepte

- standplaatsnummer 102, specialisatie "type A of B", 10 lopende meter breedte, 18 meter diepte

kermis Winterslag:

- standplaatsnummer 8, specialisatie "type A of B", 18 lopende meter breedte, 18 meter diepte.

- standplaatsnummer 26b, specialisatie "type A of B", 18 lopende meter breedte, 18 meter diepte

- standplaatsnummer 26c, specialisatie "type A of B", 18 lopende meter breedte, 18 meter diepte

- standplaatsnummer 41, specialisatie “ballenspel”, 7 lopende meter breedte

- standplaatsnummer 47, specialisatie “visspel”, 7 lopende meter breedte

kermis Waterschei:

- standplaatsnummer 2, specialisatie "type A of B", 12 lopende meter breedte, 10 meter diepte

kermis Herenstraat:

- standplaatsnummer 9, specialisatie “visspel”, 6 lopende meter breedte

- standplaatsnummer 12, specialisatie "kindervliegmolen type B", 12 lopende meter breedte, 10 meter diepte

kermis Sledderlo:

- standplaatsnummer 9, specialisatie “lunapark”, 10 lopende meter breedte

kermis Driehoeven:

- standplaatsnummer 5, specialisatie “lunapark”, 11 lopende meter breedte

winterkermis:

- standplaatsnummer 5, specialisatie “schietkraam”, 8 lopende meter breedte

Bedrag

Alleen de Genkse 1 mei-kermis is betalend aan € 65,00 per meter front.

Onderaan vind je het belastingreglement inzake de 1 mei-kermis.

Wat meebrengen

Nodige documenten:

  • een machtiging kermisactiviteit
  • een bewijs van verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en brand
  • een attest van elektrische- en/of gaskeuring
  • een attest van keuring brandblusser
  • aan attest van het FAVV (indien van toepassing)
  • een attest van risicoanalyse