Kermissen in Genk - aanvraag standplaats

Indien je een standplaats wenst op één van de Genkse openbare kermissen moet je hiervoor een schriftelijke aanvraag indienen. Deze aanvraag moet je sturen naar de Afdeling Economie, Cel Markten & Kermissen ofwel tegen ontvangstbewijs afleveren bij dezelfde dienst. De aanvraag kan ook per e-mail verzonden worden naar economie@genk.be.

Bij het vrijkomen van abonnementsplaatsen op de Genkse kermissen komen de kandidaten in aanmerking die voldoen aan de voorgelegde criteria voor deze standplaats (o.a. specialisatie, afmetingen).

BLAUWE ZONES 2022:

Volgende standplaatsen zijn beschikbaar voor de duur van de kermis, zich kandidaat stellen kan tot 25 februari 2022:

1 mei-kermis:

- standplaatsnummer 21, specialisatie "ballenspel", 6 lopende meter breedte

- standplaatsnummer 50, specialisatie "type A of B", 16 lopende meter breedte, 16 meter diepte

- standplaatsnummer 102, specialisatie "type A of B", 10 lopende meter breedte, 18 meter diepte

kermis Winterslag:

- standplaatsnummer 8, specialisatie "type A of B", 18 lopende meter breedte, 18 meter diepte.

- standplaatsnummer 26b, specialisatie "type A of B", 18 lopende meter breedte, 18 meter diepte

- standplaatsnummer 26c, specialisatie "type A of B", 18 lopende meter breedte, 18 meter diepte

- standplaatsnummer 41, specialisatie “ballenspel”, 7 lopende meter breedte

- standplaatsnummer 47, specialisatie “visspel”, 7 lopende meter breedte

kermis Waterschei:

- standplaatsnummer 2, specialisatie "type A of B", 12 lopende meter breedte, 10 meter diepte

kermis Herenstraat:

- standplaatsnummer 9, specialisatie “visspel”, 6 lopende meter breedte

- standplaatsnummer 12, specialisatie "kindervliegmolen type B", 12 lopende meter breedte, 10 meter diepte

kermis Sledderlo:

- standplaatsnummer 9, specialisatie “lunapark”, 10 lopende meter breedte

kermis Driehoeven:

- standplaatsnummer 5, specialisatie “lunapark”, 11 lopende meter breedte

winterkermis:

- standplaatsnummer 5, specialisatie “schietkraam”, 8 lopende meter breedte

Bedrag

Alleen de Genkse 1 mei-kermis is betalend à rato van € 65,00 per meter front.

In bijlage vind je het belastingreglement inzake de 1 mei-kermis.

Wat meebrengen

Nodige documenten:

  • een machtiging kermisactiviteit;
  • een bewijs van verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en brand;
  • een attest van elektrische- en/of gaskeuring;
  • een attest van keuring brandblusser;
  • aan attest van de eetwareninspectie (indien van toepassing);
  • een attest van risicoanalyse;