Kids-id

Het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar (kids-ID) ziet er hetzelfde uit als een eID voor volwassenen. Omdat de kids-ID niet verplicht is, wordt deze alleen op aanvraag afgeleverd.

Je hebt de kids-ID wel nodig om de identiteit van het kind te bewijzen in het buitenland, zeker als je een vliegtuigreis maakt want dan is de kids-IDverplicht. Maar ze kan ook nuttig zijn in België. Ze bevat alle identiteitsgegevens en een foto van het kind zowel zichtbaar op de kaart (het adres uitgezonderd) als elektronisch op de chip.

Via de elektronische functie kan de kids-ID ook worden gebruikt om bijvoorbeeld veilig te surfen op internet vanaf 6 jaar. Je hebt dan wel een kaartlezer nodig. Bij de aanvraag of bij aflevering, kan men je daarover informeren.

De geldigheidstermijn van een kids-ID bedraagt 3 jaar. Het kind waarvoor de aanvraag gebeurt, moet persoonlijk aanwezig zijn, vergezeld van de moeder, de vader of de wettelijke voogd.

Dit identiteitsdocument is eigendom van het kind en moet met het kind meegaan wanneer het kind elders verblijft. De normale leveringstermijn bedraagt 3 weken. Na het ontvangen van de pin- en pukcode mag het identiteitsdocument worden afgehaald door de moeder, de vader of de wettelijke voogd.

Een spoedaanvraag is mogelijk wanneer je de kaart dringend nodig hebt, maar je betaalt extra voor die service. In uitzonderlijke gevallen kan je ook een voorlopig tijdelijk identiteitsdocument aanvragen. Dat wordt afgeleverd, alleen onder strikte voorwaarden, door het FOD Binnenlandse Zaken - Park Atrium, Koloniënstraat 11 te 1000 Brussel. Je moet ze zelf in Brussel afhalen. Dit kartonnen reisdocument wordt echter in diverse landen niet aanvaard.

Vooraleer je je in Brussel kan aanmelden, moet je vooraf de nodige documenten afhalen bij de Dienst Bevolking, waar je ook de nodige informatie krijgt.

Wat te doen bij verlies of diefstal

Bij verlies of diefstal moet je steeds een aangifte doen bij de dienst Burgerzaken van uw gemeente of bij de politie, vooraleer een nieuwe kids-ID kan aangevraagd worden. Dit attest krijg je bij de dienst Burgerzaken bij de aanvraag of, indien gemeld bij de politie, moet je dit attest meebrengen bij de aanvraag.

Vanaf 1 juni 2018 wordt bij aangifte verlies of diefstal het verloren document onmiddellijk geannuleerd, en zullen de elektronische functies van de kids-ID niet meer geschorst worden gedurende zeven dagen, maar onmiddellijk worden ingetrokken.

Voorwaarden

Bij de aanvraag moet je volgende documenten meebrengen:

  • de identiteitskaart van de begeleidende ouder of voogd;
  • één recente en sterk gelijkende pasfoto van goede kwaliteit die voldoet aan de normen van de fotomatrix (of 2 pasfoto's voor de aanvraag van het tijdelijk document in Brussel);
  • eerder afgeleverde identiteitsbewijzen die verplicht ingeleverd moeten worden (ook als ze vervallen zijn).

Bedrag

  • gewone aanvraag: gratis
  • dringende aanvraag: € 87,00
  • zeer dringende aanvraag: € 131,00
  • voor een dringende of een zeer dringende aanvraag van meerdere kinderen binnen éénzelfde gezin (de kinderen zijn ingeschreven op hetzelfde adres maar ze zijn niet noodzakelijk verwant met elkaar) wordt de kids-ID voor het eerste kind aangerekend aan het hoogste tarief en zal voor de kids-ID van het tweede en eventuele volgende kinderen slechts € 59,00 per kaart aangerekend worden.

De levertijd van een kids-ID bedraagt 3 weken. Vraag de kids-ID dus op tijd aan.