Kids-id

Het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar (Kids-ID) ziet er hetzelfde uit als een eID voor volwassenen. Omdat de Kids-ID niet verplicht is, wordt deze alleen op aanvraag afgeleverd.

Je hebt de Kids-ID wel nodig om de identiteit van het kind te bewijzen in het buitenland, zeker als je een vliegtuigreis maakt want dan is de Kids-ID (of een paspoort) verplicht. Maar ze kan ook nuttig zijn in België. Ze bevat alle identiteitsgegevens en een foto van het kind zowel zichtbaar op de kaart (het adres uitgezonderd) als elektronisch op de chip.

De Kids-ID wordt niet in alle landen als reisdocument aanvaard. Controleer hier!

Via de elektronische functie kan de Kids-ID ook worden gebruikt om bijvoorbeeld veilig te surfen op internet vanaf 6 jaar. Je hebt dan wel een kaartlezer nodig. Bij de aanvraag of bij aflevering, kan men je daarover informeren.

De geldigheidstermijn van een Kids-ID bedraagt maximum 3 jaar. Het kind waarvoor de aanvraag gebeurt, moet persoonlijk aanwezig zijn, vergezeld van de moeder, de vader of de wettelijke voogd.

Dit identiteitsdocument behoort toe aan het kind en moet met het kind meegaan wanneer het kind elders verblijft. De normale leveringstermijn bedraagt 3 weken. Na het ontvangen van de pin- en pukcode mag het identiteitsdocument worden afgehaald door de moeder, de vader of de wettelijke voogd.

Een spoedaanvraag is mogelijk wanneer je de kaart dringend nodig hebt, maar je betaalt extra voor die service. In uitzonderlijke gevallen kan je ook een voorlopig tijdelijk identiteitsdocument aanvragen. Dat wordt alleen onder strikte voorwaarden afgeleverd door het FOD Binnenlandse Zaken - Park Atrium, Koloniënstraat 11 te 1000 Brussel. Je moet dit ook zelf in Brussel afhalen.

Vooraleer je je in Brussel kan aanmelden, moet je vooraf de nodige documenten afhalen bij de Dienst Bevolking, waar je ook de nodige informatie krijgt.

Wat te doen bij verlies of diefstal

Bij verlies of diefstal moet je steeds een aangifte doen bij de dienst Burgerzaken van je gemeente of bij de politie, vooraleer een nieuwe Kids-ID kan aangevraagd worden.
Bij verlies doe je dit bij de dienst Burgerzaken.
Bij diefstal, een misdrijf, meld je dit bij de politie. Je brengt het aangifteformulier mee naar de Dienst Burgerzaken voor aanvraag van een nieuwe Kids-ID.

Bij aangifte van verlies of diefstal het verloren document wordt de Kids-ID onmiddellijk worden ingetrokken en is dus niet meer geldig.
Mocht je deze terugvinden, moet je de kaart binnenbrengen bij het stadsbestuur.

Voorwaarden

Bij de aanvraag moet je volgende documenten meebrengen:

  • de identiteitskaart van de begeleidende ouder of voogd;
  • één recente en sterk gelijkende pasfoto van goede kwaliteit die voldoet aan de normen van de fotomatrix (of 2 pasfoto's voor de aanvraag van het tijdelijk document in Brussel);
  • eerder afgeleverde identiteitsbewijzen die verplicht ingeleverd moeten worden (ook als ze vervallen zijn) of het formulier van aangifte verlies of diefstal.

Bedrag

  • gewone aanvraag: gratis
  • dringende aanvraag: € 87,00
  • zeer dringende aanvraag: € 131,00
  • voor een dringende of een zeer dringende aanvraag van meerdere kinderen binnen éénzelfde gezin en binnen hetzelfde afspraakmoment (de kinderen zijn ingeschreven op hetzelfde adres maar ze zijn niet noodzakelijk verwant met elkaar) wordt de Kids-ID voor het eerste kind aangerekend aan het hoogste tarief en zal voor de Kids-ID van het tweede en eventuele volgende kinderen slechts € 59,00 per kaart aangerekend worden.

De levertijd van een Kids-ID bedraagt 3 weken. Vraag de Kids-ID dus op tijd aan.