Kleinhandelsvergunning

Als je handelszaak of handelsgeheel meer dan 400 m² netto handelsoppervlakte heeft dien je te beschikken over een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten, de zogenaamde kleinhandelsvergunning. Je vraagt de vergunning aan in geval van een nieuwe activiteit. Dat is ook het geval bij een wijziging indien:

 • door het samenvoegen van kleinhandelsvestigingen of handelsgehelen de netto handelsoppervlakte meer dan 400 m² bedraagt;
 • de netto handelsoppervlakte met meer dan 300 m² uitbreidt of met meer dan 20% van de reeds vergunde netto handelsoppervlakte;
 • de aangeboden categorieën van kleinhandel wijzigingen met meer dan 10% van de totale vergunde handelsoppervlakte of met meer dan 300 m².

¬†Er zijn vier categorieën van kleinhandelsactiviteiten:

 • Categorie A: verkoop van voeding
 • Categorie B: verkoop van goederen voor persoonsuitrusting
 • Categorie C: verkoop van planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw
 • Categorie D: verkoop van andere producten

Procedure

Hoe aanvragen?

 • digitaal via het omgevingsloket bij een gemengd project (waarbij bv. ook stedenbouwkundige handelingen worden gesteld): (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/);
 • indien het enkel de aanvraag van een kleinhandelsvergunning betreft en er geen stedenbouwkundige handelingen of andere gesteld worden:
  • afgifte tegen ontvangstbewijs via Balie Ondernemen & Werken, balieplein stadhuis;
  • per aangetekend schrijven gericht aan stad Genk, Afdeling Economie, Stadsplein 1, 3600 Genk.

Voor de kleinhandelsvergunning vul je de volgende drie delen in:

 1. Algemeen aanvraagformulier, waarvan enkel de volgende relevante vragen:

(1) Projectgegevens

(8) Gegevens over de procedure

(9) Gegevens over de aanvrager

(12) Overzicht van de bijlagen

(13) Ondertekening door de aanvrager

 1. Addendum W1 Omgevingsvergunning kleinhandelsactiviteiten (p.48-49) volledig in te vullen);
 2. Addendum E1Ter Mobiliteitstoets detailhandel (p.32-34). Dit addendum vult u in voor de projecten die niet onder de verplichting van een mobiliteitsstudie vallen (MOBER). Voor projecten die wel onder deze verplichting vallen vult u een uitgebreider addendum in (E1Bis) in.

Bedrag

gratis