Kleinhandelsvergunning

Wist je dat: als je handelszaak (of handelsgeheel) meer dan 400 m² netto handelsoppervlakte heeft, moet je altijd een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten hebben. Op deze pagina leggen we uit waarom en hoe. 

Een handelszaak of handelsgeheel van meer dan 400 m² netto handelsoppervlakte dient in Genk steeds te beschikken over een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten; de zogenaamde kleinhandelsvergunning. 

Je vraagt de vergunning aan in geval van een nieuwe activiteit. Dat is ook het geval bij een wijziging indien: 

 • door het samenvoegen van kleinhandelsvestigingen of handelsgehelen de netto handelsoppervlakte meer dan 400 m² bedraagt; 
 • de netto handelsoppervlakte met meer dan 300 m² uitbreidt of met meer dan 20% van de reeds vergunde netto handelsoppervlakte; 
 • de aangeboden categorieën van kleinhandel wijzigingen met meer dan 10% van de totale vergunde handelsoppervlakte of met meer dan 300 m². 

 4 categorieën kleinhandelsactiviteiten 

 • Categorie A: Verkoop van voeding. 
 • Categorie B: Verkoop van goederen voor persoonsuitrusting. 
 • Categorie C: Verkoop van planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw. 
 • Categorie D: Verkoop van andere producten. 

Procedure: hoe aanvragen? 

 • Via het omgevingsloket
 • Indien het enkel de aanvraag van een kleinhandelsvergunning betreft, er geen stedenbouwkundige handelingen (of andere) worden gesteld en de netto handelsoppervlakte kleiner is dan 20.000 m²: 
  • afgifte tegen ontvangstbewijs via Balie Ondernemen & Werken, balieplein stadhuis; 
  • per aangetekend schrijven gericht aan stad Genk, Afdeling Economie, Stadsplein 1, 3600 Genk. 

3 in te vullen delen kleinhandelsvergunning 

 1. Algemeen aanvraagformulier, waarvan enkel de volgende relevante vragen: 

  (1) projectgegevens; 

  (8) gegevens over de procedure; 

  (9) gegevens over de aanvrager; 

  (12) overzicht van de bijlagen; 

  (13) ondertekening door de aanvrager. 

 2. Addendum W1 Omgevingsvergunning kleinhandelsactiviteiten (p.48-49) volledig in te vullen). 
 3. Addendum E1Ter Mobiliteitstoets detailhandel (p.32-34). Dit addendum vul je in voor de projecten die niet onder de verplichting van een mobiliteitsstudie vallen (MOBER). Voor projecten die wel onder deze verplichting vallen, vul je een uitgebreider addendum in (E1Bis) in.