Klimaatcijfers

Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen zou er tegen 2050 wereldwijd geen netto CO₂-uitstoot meer mogen zijn. Stad Genk wil hieraan bijdragen door de CO₂ uitstoot in Genk sterk te verminderen. Doelstelling is:

  • Tegen 2020: 20% minder CO₂ uitstoot (in vergelijking met 2011)
  • Tegen 2030: 40% minder CO₂ uitstoot (in vergelijking met 2011)

Cijfers tot en met 2019 zijn beschikbaar. Met een reductie van 17% lijkt Genk op de goede weg. Volgend jaar zal blijken of de 2020 doelstelling effectief gehaald is. Een aanhoudend sterke daling van de uitstoot zal nodig zijn om de 2030 doelstelling van -40% te behalen.

In vergelijking met de andere Vlaamse centrumsteden doet Genk het goed. Nemen we 2011 als referentiejaar, dan duiden de cijfers Genk aan als koploper. Bescheidenheid is geboden: klimaat is een collectieve uitdaging; daarnaast kampen sommige cijfers met een hoge mate van onzekerheid.