Klussendienst

De klussendienst van vzw Alternatief doet kleine onderhouds- en herstellingswerken in en rond je woning. In de zomermaanden is dat vooral tuinonderhoud, in de wintermaanden zijn dat klussen binnenhuis.

Voor wie?

De klussendienst is er voor zorgbehoevende Genkenaren die zelf niet meer aan de slag kunnen, geen beroep kunnen doen op anderen en zich moeilijk professionele hulp kunnen veroorloven.

Voorwaarden

Je bent inwoner van Genk met een verhoogde tegemoetkoming of hebt recht op steun van het OCMW. Je betaalt een uurprijs, exclusief materiaal. Voor deze dienst kan je niet betalen met dienstencheques.

Hoe aanvragen?

Geef een seintje aan:

  • vzw Alternatief, klussendienst op het nummer 011 28 83 60 of (089 48 00 24).
  • Sociaal Huis Portavida, op het nummer 089 65 57 00
  • of je meldt je aan bij een van de vijf dienstencentra.