Laadpalen voor elektrische wagens

Elektrische wagen laden

In Genk zijn er een 30-tal oplaadpunten voor elektrische wagens op het openbaar domein. Op 1 oplaadpunt kunnen verschillende laadpalen staan. De publieke laadinfrastructuur is in principe voor iedereen toegankelijk. Een laadsessie kan je activeren met een laadpas of smartphone en bijhorende app.

De laadpunten bevinden zich ondermeer op volgende locaties:

 • Station Genk
 • C-Mine
 • Thor Park
 • Limburghal
 • Vennestraat (inrit Hoefstadstraat)
 • Hoevenzavellaan
 • Stalenstraat (inrit t.h.v. Stalenstraat 121)
 • Kattevennen
 • Europalaan (parking langs de Molenvijvers)
 • Hooiplaats
 • SportinGenk
 • Labiomista

Naast deze laadpalen op openbaar domein, zijn er in elke openbare parkeergarage ook laadpalen voorzien.

Deze website geeft op kaart weer waar de laadpalen zich bevinden. 

In Vlaanderen wordt er geïnvesteerd om een netwerk van oplaadpunten voor elektrische voertuigen uit te bouwen. De netbeheerders hebben een wettelijke verplichting opgelegd gekregen om een bepaald aantal oplaadpunten te installeren. Stad Genk engageert zich om het aantal laadpunten de komende jaren te verhogen. Zo willen we mee sturen richting een klimaatvriendelijker wagenpark.

 

Aanvragen laadpaal elektrische wagen

Een aanvraag indienen kan (sinds 1 september 2022) via het e-loket van de Vlaamse Overheid: Publieke laadpaal aanvragen | Vlaanderen.be

Voor burgers gelden de volgende voorwaarden:

 • U maakt gebruik van een batterij elektrisch voertuig (in eigendom, via een contract van huurfinanciering, huurkoop of gelijkaardig of als bedrijfswagen). Enkel volledig elektrische wagens komen in aanmerking. In het loket zelf moet u dan ook bewijs hiervan aanleveren in de vorm van een inschrijvingsformulier, een bestelbon of een leasecontract.
 • Enkel personenwagens (M1) en lichte vracht (N1) komen in aanmerking.
 • U beschikt niet over eigen parkeermogelijkheden en/of bent niet in staat om zelf een laadpunt te installeren (bijvoorbeeld na negatief advies van brandweer in een ondergrondse parking).
 • Uw aanvraag is verenigbaar met de plaatselijk geldende parkeerregels.
 • Er is geen publiek toegankelijk laadpunt op maximaal 250m wandelafstand van de woonst beschikbaar.

 

Nieuwe wetgeving laadpalen aan nieuwe gebouwen

Sinds 11 maart 2021 is er in Vlaanderen een nieuwe wetgeving van kracht die bepaalde nieuwe gebouwen verplicht om laadpalen te voorzien.

Ook aan bestaande inrichtingen worden eisen opgelegd om uiterlijk tegen 01/01/2025 oplaadpunten te voorzien. Bijvoorbeeld "Alle niet voor bewoning bestemde gebouwen met meer dan twintig parkeerplaatsen worden uiterlijk op 1 januari 2025 uitgerust met minstens twee oplaadpunten voor normaal of hoog vermogen voor een elektrisch voertuig."

De nieuwe wetgeving rond elektromobiliteit vind je terug op Codex Vlaanderen.

 

Meer weten?

Hiervoor verwijzen we je naar Milieuvriendelijke voertuigen | Vlaanderen.be.