Laat je vaccineren

Vaccinatiecentrum gesloten

Er zijn op dit ogenblik geen prikmomenten meer gepland.

Voor meer info of voor vaccinatie kan je je wenden tot je huisarts of apotheek.
Heb je toch nog verdere vragen? Neem dan contact op met de Vlaamse Coronalijn: 078 78 78 50, of surf naar:

laatjevaccineren.be