Laatste wilsbeschikking

Kan ik aangeven hoe ik begraven wil worden?

Je kan, als je dat wil, bij leven je wensen laten registreren over de wijze waarop je bij je overlijden wilt begraven of gecremeerd worden. Je kan ook aangeven welk soort plechtigheid je verkiest. Dit wordt opgenomen in het bevolkingsregister. Dit register wordt het op het ogenblik van je overlijden geraadpleegd door de daarvoor bevoegde instanties. Deze raadpleging is verplicht, zodat je er ook zeker van kan zijn dat jouw wensen gerespecteerd worden. Je kan een eerdere registratie overigens steeds wijzigen.

Ben je nog geen 16 jaar, dan kan je de verklaring laten afleggen door je wettelijke vertegenwoordiger (in principe je ouders).

Mogelijkheden inzake begraving of crematie:

Je hebt de keuze tussen volgende mogelijkheden:

 • een gewone begraving;
 • een crematie, gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats;
 • een crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as op het daartoe bestemd perceel van de begraafplaats;
 • een crematie, gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats;
 • een crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee;
 • een crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee;
 • een crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats;
 • een crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats.

Ritueel

Je kan bijkomend een keuze maken wat betreft het ritueel van de uitvaartplechtigheid. Je hebt de keuze tussen een uitvaart volgens de:

 • katholieke godsdienst;
 • protestantse godsdienst;
 • anglicaanse godsdienst;
 • orthodoxe godsdienst;
 • joodse godsdienst;
 • islamitische godsdienst;
 • vrijzinnige levensovertuiging en Neutraal Filosofische overtuiging.

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

Bij het laten vastleggen van een laatste wilsbeschikking, dien je volgende documenten voor te leggen:

 • je Belgische identiteitskaart of verblijfskaart of identiteitsbewijs van de niet-Belgische inwoner;
 • indien de verklaarder zelf niet aanwezig kan zijn, een identiteitsbewijs en een document dat eigenhandig door de verklaarder werd ingevuld. Dit formulier kan je onderaan deze pagina downloaden.