Laatste wilsbeschikking

Met een wilsbeschikking bepaal je de wijze waarop je begraven of gecremeerd wilt worden en de invulling van de plechtigheid. Je wilsbeschikking wordt geregistreerd in het bevolkingsregister en geraadpleegd bij je overlijden.

Je kan een wilsbeschikking op elk moment wijzigen.

Ben je jonger dan 16 jaar, dan kan je de verklaring laten afleggen door je wettelijke vertegenwoordiger (in principe je ouders).

Mogelijkheden inzake begraving of crematie:

Je kan kiezen voor:

 • een gewone begraving;
 • een crematie, gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats;
 • een crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as op het daartoe bestemd perceel van de begraafplaats;
 • een crematie, gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats;
 • een crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee;
 • een crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee;
 • een crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats;
 • een crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats.

Ritueel

Je kan ook een keuze maken wat betreft het ritueel van de uitvaartplechtigheid.

Je kan kiezen voor:

 • katholieke godsdienst;
 • protestantse godsdienst;
 • anglicaanse godsdienst;
 • orthodoxe godsdienst;
 • joodse godsdienst;
 • islamitische godsdienst;
 • vrijzinnige levensovertuiging en Neutraal Filosofische overtuiging.

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

 • je Belgische identiteitskaart of verblijfskaart of identiteitsbewijs van de niet-Belgische inwoner;
 • indien de verklaarder zelf niet aanwezig kan zijn: een identiteitsbewijs en een document dat eigenhandig door de verklaarder werd ingevuld. Dit formulier kan je hieronder downloaden.