Lokaal Cliëntoverleg (LCO)

Problemen komen vaak onverwacht en zelden alleen. Sommige problemen zijn zo ingrijpend dat ze op hun beurt nieuwe problemen doen ontstaan en de situatie heel complex maken.

Denk maar aan inkomstenvermindering door ziekte of ontslag, het gebrek aan een goede woning, hoge soms onbetaalbare - rekeningen van verwarming en stroom, schoolkosten van de kinderen, het niet vinden van een job, het huishouden dat op stelten staat, relaties die onder spanning komen te staan, ...

Waarom een LCO (Lokaal Cliëntoverleg)?

Verschillende hulpverleners staan je bij in het verbeteren van je situatie. Elke hulpverlener afzonderlijk geeft je raad en doet voorstellen. Vaak weten hulpverleners niet dat ze aan dezelfde persoon hulp bieden. In realiteit betekent dit voor jou dat je van de ene afspraak naar de andere rent. In deze situatie is het moeilijk om het overzicht te houden over wie, wat, wanneer, precies zal doen. Ondertussen zie je weinig verbetering in je situatie... Dan ben je toe aan een Lokaal Cliëntoverleg.

Wat?

Het Lokaal Cliëntoverleg of 'rond de tafel gesprek' is een vergadering met jou en alle hulpverleners samen. Een maatschappelijk werker van het OCMW organiseert deze bijeenkomst. Hij of zij is niet betrokken bij jouw hulpverlening en neemt zo een neutrale positie in. Tijdens de bijeenkomst bespreekt iedereen de problemen en, zeker zo belangrijk, alles wat goed loopt. Het doel van iedereen op de bijeenkomst is samen te zoeken naar een oplossing. Afspraken worden gemaakt van wat, volgens jou, eerst moet gebeuren, wat je zelf kan en wat je vraagt van hulpverleners.

Hoe?

Je kan zelf een cliëntoverleg aanvragen of de aanvraag laten doen door een hulpverlener.