Leefloon

Als je geen of een te laag inkomen hebt, kan je een basisinkomen bij het OCMW aanvragen. Dat heet leefloon.

Je kan een aanvraag indienen voor leefloon in het Sociaal Huis Portavida. We onderzoeken je situatie en bekijken of je recht hebt op een leefloon.

Je moet bijvoorbeeld aan bepaalde voorwaarden voldoen op vlak van nationaliteit, leeftijd en verblijfsplaats. Je moet ook bereid zijn om te werken, een (taal)opleiding te volgen of deel te nemen aan een project.

Het bedrag van het leefloon hangt af van je situatie. Ben je samenwonend, dan ontvang je bijvoorbeeld een lager bedrag dan iemand die alleen woont.